Άνοιγμα εγγράφων

Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου

Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και πατήστε Άνοιγμα.

Περιορισμός αρχείων προς εμφάνιση

Για περιορισμό της εμφάνισης αρχείων στον διάλογο Άνοιγμα σε ένα συγκεκριμένο τύπο επιλέξτε τον αντίστοιχο Τύπο αρχείου από τον κατάλογο. Επιλέξτε Όλα τα αρχεία για να εμφανιστούν όλα τα αρχεία.

Θέση δείκτη

Γενικά, όλα τα έγγραφα ανοίγουν με τον δείκτη στην αρχή του εγγράφου.

Μια εξαίρεση εμφανίζεται όταν ο συγγραφέας εγγράφου κειμένου Writer αποθηκεύει και ξανανοίγει ένα έγγραφο: Ο δρομέας θα είναι στην ίδια θέση όπου ήταν όταν αποθηκεύτηκε το έγγραφο. Αυτό δουλεύει μόνο όταν το όνομα του συγγραφέα καταχωρήθηκε στο - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Πατήστε Shift+F5 για να θέσετε τον δείκτη στην τελευταία αποθηκευμένη θέση.

Άνοιγμα ενός κενού εγγράφου

Πατήστε στο εικονίδιο Δημιουργία στην βασική γραμμή εργαλείων ή επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία. Αυτή η εντολή ανοίγει ένα έγγραφο του τύπου που έχει καθοριστεί.

Αν πατήσετε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Δημιουργία, θα ανοίξει ένα υπομενού από το οποίο μπορείτε να διαλέξετε έναν διαφορετικό τύπο εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!