Αυτόματη αποθήκευση εγγράφων

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα έγγραφο

  1. Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση- Γενικά.

  2. Επιλέξτε Πάντα δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

Αν η επιλογή Πάντα δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι επιλεγμένη, η παλιά έκδοση του αρχείου αποθηκεύεται στο κατάλογο των αντιγράφων ασφάλειας όποτε αποθηκεύετε την τρέχουσα έκδοση του αρχείου.

Για αυτόματη αποθήκευση πληροφοριών επαναφοράς κάθε 'ν' λεπτά

  1. Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση- Γενικά.

  2. Επιλέξτε το Αυτόματη αποθήκευση πληροφοριών αυτόματης ανάκτησης κάθε και επιλέξτε το χρονικό διάστημα.

Αυτή η εντολή αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επαναφορά του τρέχοντος εγγράφου σε περίπτωση κατάρρευσης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση κατάρρευσης το LibreOffice προσπαθεί, αν είναι εφικτό, να αποθηκεύσει αυτόματα πληροφορίες αυτόματης ανάκτησης για όλα τα έγγραφα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!