Εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών

Απόκτηση ενός πιστοποιητικού

Μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό από μια αρχή πιστοποίησης. Ανεξάρτητα εάν επιλέξετε κυβερνητικό ίδρυμα ή ιδιωτική εταιρεία, είναι συνηθισμένη η πληρωμή για αυτήν την υπηρεσία, παραδείγματος χάρη όταν πιστοποιείτε την ταυτότητά σας. Μερικές άλλες αρχές εκδίδουν πιστοποιητικά δωρεάν, όπως το Open Source Project CAcert που βασίζεται στο γνωστό και αξιόπιστο πρότυπο ιστού εμπιστοσύνης και είναι αυξανόμενης δημοτικότητας.

Διαχείριση των πιστοποιητικών σας

Υπογραφή ενός εγγράφου

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Ψηφιακές υπογραφές.

  2. Ένα πεδίο μηνύματος σας συμβουλεύει να αποθηκεύσετε το έγγραφο. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

  3. Αφού αποθηκεύσετε, θα δείτε τον διάλογο Ψηφιακές υπογραφές. Πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε ένα δημόσιο κλειδί στο έγγραφο.

  4. Στον διάλογο Επιλογή πιστοποιητικού, επιλέξτε το πιστοποιητικό σας και πατήστε Εντάξει.

  5. Βλέπετε πάλι τον διάλογο Ψηφιακές Υπογραφές, όπου μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα πιστοποιητικά, εάν το επιθυμείτε. Πατήστε Εντάξει για να προσθέσετε το δημόσιο κλειδί στο αποθηκευμένο αρχείο.

Ένα υπογεγραμμένο έγγραφο δείχνει ένα εικονίδιο εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Μπορείτε να διπλοπατήσετε το εικονίδιο της γραμμής κατάστασης για να προβάλετε το πιστοποιητικό.

Το αποτέλεσμα της επικύρωσης της υπογραφής εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και μέσα στον διάλογο Ψηφιακής υπογραφή. Αρκετά έγγραφα και υπογραφές μακροεντολών μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα έγγραφο ODF. Εάν υπάρξει πρόβλημα με υπογραφή, τότε το αποτέλεσμα επικύρωσης αυτής της υπογραφής θεωρείται για όλες τις υπογραφές. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχουν 10 έγκυρες υπογραφές και μια άκυρη, τότε η γραμμή κατάστασης και το πεδίο κατάστασης στον διάλογο θα επισημάνουν την υπογραφή ως άκυρη.

Υπογραφή των μακροεντολών μέσα σε ένα έγγραφο

Κανονικά, οι μακροεντολές είναι τμήμα του εγγράφου. Αν υπογράψετε ένα έγγραφο, οι μακροεντολές μέσα στο έγγραφο υπογράφονται και αυτές αυτόματα. Αν θέλετε να υπογράψετε μόνο τις μακροεντολές, αλλά όχι το έγγραφο, προχωρήστε ως εξής:

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Ψηφιακή υπογραφή.

  2. Εφαρμόστε την υπογραφή για έγγραφα όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Όταν ανοίγετε το IDE Basic που περιέχει υπογεγραμμένες μακροεντολές, μπορείτε να δείτε ένα εικονίδιο εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης
. Μπορείτε να διπλοπατήσετε το εικονίδιο της γραμμής κατάστασης για να προβάλετε το πιστοποιητικό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!