Σύνοψη βάσης δεδομένων

Εργασία με βάσεις δεδομένων στο LibreOffice

Προβολή προέλευσης δεδομένων

Επιλέξτε Προβολή - Προέλευση δεδομένων ή πατήστε τα πλήκτρα + Shift + F4 για να καλέσετε την προβολή προέλευσης δεδομένων από έγγραφο κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου.

Στα αριστερά, μπορείτε να δείτε τον Εξερευνητή προέλευσης δεδομένων. Εάν επιλέξετε ένα πίνακα ή ερώτημα σε αυτό το σημείο, εμφανίζονται τα περιεχόμενα αυτού του πίνακα ή του ερωτήματος στα δεξιά. Στο επάνω περιθώριο βρίσκεται η Γραμμή δεδομένων πίνακα.

Προελεύσεις δεδομένων

βιβλίο διευθύνσεων ως προέλευση δεδομένων

Προβολή περιεχομένων προέλευσης δεδομένων

Γραμμή μενού ενός αρχείου βάσης δεδομένων

Φόρμες και αναφορές

Δημιουργία νέου εγγράφου φόρμας, επεξεργασία στοιχείων ελέγχου φόρμας, Οδηγός φόρμας

Καταχώριση δεδομένων έναντι επεξεργασίας φόρμας

Αυτόματος πιλότος αναφοράς

Χρήση και επεξεργασία αναφορών βάσης δεδομένων

Ερωτήματα

Δημιουργία νέου ερωτήματος ή προβολής πίνακα, επεξεργασία δομής ερωτήματος

Οδηγός ερωτημάτων

Καταχώριση, επεξεργασία και αντιγραφή εγγραφών

Πίνακες

Δημιουργία νέου πίνακα, επεξεργασία δομής πίνακα, ευρετήριο, σχέσεις

Οδηγός πίνακα

Καταχώριση, επεξεργασία και αντιγραφή εγγραφών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!