Προβολή μιας βάσης δεδομένων

Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι για να προβάλετε μια βάση δεδομένων στο LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!