Σχεδίαση πίνακα

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες για τη δημιουργία νέου πίνακα βάσης δεδομένων στην προβολή σχεδίασης.

Ανοίξτε ένα αρχείο βάσης δεδομένων από τη βάση δεδομένων όπου θέλετε τον καινούργιο πίνακα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης για τη δημιουργία νέου πίνακα.

Στην προβολή σχεδίασης, μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε τα πεδία για τον πίνακα.

note

Κάθε πεδίο μπορεί να αποδεχθεί μόνο δεδομένα που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τύπο πεδίου. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε αριθμητικό πεδίο. Τα πεδία υπενθύμισης στη μορφή dBASE III είναι αναφορές σε αρχεία κειμένου διαχειριζόμενα εσωτερικά που μπορούν να κρατούν κείμενο μέχρι 64 kB.


Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια προαιρετική Περιγραφή για κάθε πεδίο. Το κείμενο της περιγραφής θα εμφανίζεται σαν συμβουλή στις επικεφαλίδες στηλών, στην προβολή πίνακα.

Ιδιότητες πεδίου

Εισαγάγετε ιδιότητες για κάθε επιλεγμένο πεδίο δεδομένων. Ανάλογα με τον τύπο της βάσης δεδομένων, μερικές δυνατότητες εισαγωγής ίσως δεν είναι διαθέσιμες.

Στο πεδίο Προεπιλεγμένη τιμή, εισαγάγετε τα προεπιλεγμένα περιεχόμενα για κάθε νέα εγγραφή. Αυτά μπορούν να τροποποιηθούν στη συνέχεια.

Στο πεδίο Απαραίτητη καταχώρηση ορίστε εάν το πεδίο μπορεί ή όχι να παραμείνει κενό.

Για το πεδίο Μήκος, μπορεί να φανεί ένα πεδίο συνδυασμού που να παρέχει τις διαθέσιμες επιλογές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!