Αναζήτηση με ένα φίλτρο φόρμας

  1. Ανοίξτε ένα έγγραφο φόρμας που περιέχει τα πεδία της βάσης δεδομένων.

    Ως παράδειγμα, ανοίξτε ένα κενό έγγραφο κειμένου και πατήστε τα πλήκτρα + Shift + F4. Ανοίξτε τον πίνακα βάσης δεδομένων βιβλιογραφίας biblio στην προβολή προέλευσης δεδομένων. Με πατημένα τα πλήκτρα Shift+, σύρετε μερικές κεφαλίδες στηλών στο έγγραφο έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα πεδία φόρμας.

  2. Στη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Κατάσταση σχεδίασης Ναι/Όχι εικονίδιο για να κλείσετε την κατάσταση σχεδίασης.

  3. Στη γραμμή εργαλείων Πλοήγηση φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Φίλτρα βασισμένα σε φόρμα εικονίδιο. Το τρέχον έγγραφο θα εμφανισθεί μαζί με τα στοιχεία ελέγχου φόρμας ως μια άδεια μάσκα επεξεργασίας. Η γραμμή εργαλείων Φίλτρο φόρμας εμφανίζεται.

  4. Καταχωρίστε τις συνθήκες φιλτραρίσματος σε ένα ή σε αρκετά πεδία. Σημειώστε ότι αν εισάγετε συνθήκες φιλτραρίσματος σε αρκετά πεδία, όλοι οι καταχωρημένοι όροι πρέπει να ταιριάζουν (Τελεστής AND).

Περισσότερες πληροφορίες για τους χαρακτήρες υποκατάστασης και τους τελεστές μπορείτε να βρείτε στη Σχεδίαση ερωτήματος.

Αν κάνετε κλικ στο σύμβολο Εφαρμογή φίλτρου βασισμένο σε φόρμαστη γραμμή εργαλείων Φίλτρα φόρμας, το φίλτρο θα εφαρμοστεί. Βλέπετε τη γραμμή εργαλείων Πλοήγηση φόρμας και μπορείτε να αναζητήσετε ανάμεσα στις εγγραφές που βρέθηκαν.

Αν κάνετε κλικ στο πεδίο επιλογής Κλείσιμο στη γραμμή εργαλείων Φόρμα φίλτρου, η φόρμα εμφανίζετε δίχως φίλτρο.

Πατήστε στο εικονίδιο Εφαρμογή φίλτρου εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Πλοήγηση φόρμας για να αλλάξετε στην φιλτραρισμένη προβολή.

Το φίλτρο το οποίο έχει οριστεί μπορεί να καταργηθεί πατώντας το εικονίδιο Διαγραφή φίλτρου/ταξινόμησηςεικονίδιο.

Χρήση της περιήγησης φίλτρου

Αναζήτηση σε πίνακες και έγγραφα φόρμας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!