Αναζήτηση σε πίνακες και έγγραφα φόρμας

Εικονίδιο αναζήτησης

Σε υπολογιστικά φύλλα και έγγραφα, στα οποία χρησιμοποιούνται στοιχεία ελέγχου φόρμας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αναζήτηση εγγραφής στη γραμμή φόρμας για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου και να βρείτε οποιοδήποτε κείμενο ή τιμές.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ένα ή σε όλα τα πεδία δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν το κείμενο θα πρέπει να είναι στην αρχή, στο τέλος ή σε άλλη θέση του πεδίου δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ ? και *, όπως συμβαίνει στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση και Αντικατάσταση. Σας δίνεται η δυνατότητα να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αναζήτησης της βάσης δεδομένων στη LibreOffice Βοήθεια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!