Δημιουργία αναφορών

Μια αναφορά είναι ένα έγγραφο κειμένου του Writer που προβάλει τα δεδομένα σας σε μια οργανωμένη σειρά και μορφοποίηση. Στο LibreOffice Base, έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε μία αναφορά είτε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μετακίνηση και απόθεση στο παράθυρο Δόμησης Αναφορών, ή ημιαυτόματα ακολουθώντας μια σειρά απλό παράθυρα διαλόγων του Αυτόματου πιλότου αναφορών.

Η ακόλουθη λίστα σας δίνει μερικές πληροφορίες για να αποφασίσετε ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσετε για τα δεδομένα σας:

Δόμηση Αναφοράς

Αυτόματος πιλότος αναφορών

Ξεκίνησε από την εντολή "Δημιουργία φόρμας σε προβολή σχεδίασης".

Ξεκίνησε από την εντολή "Χρήση αυτόματου πιλότου για δημιουργία αναφοράς".

Πλήρης ευελιξία στη χρήση υποσελίδων και κεφαλίδων αναφορών, υποσελίδων και κεφαλίδων σελίδων, πολύστηλων αναφορών.

Χρησιμοποιεί ένα πρότυπο Writer για να δημιουργήσει ένα έγγραφο αναφοράς.

Χρησιμοποιήστε μετακίνηση και απόθεση για να τοποθετήσετε τα πεδία εγγραφής ή άλλα στοιχεία σχεδίασης όπως εικόνες ή γραμμές.

Επιλέξτε από διάφορες προσφερόμενες επιλογές για να τακτοποιήσετε τις εγγραφές δεδομένων.

Δημιουργεί ένα μοναδικό στιγμιότυπο των δεδομένων. Για να δείτε μια ενημερωμένη αναφορά, εκτελέστε πάλι την ίδια αναφορά για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο Writer με τα ενημερωμένα δεδομένα.

Μπορείτε να επιλέξετε τη δημιουργία ενός μοναδικού στιγμιότυπου με σταθερά δεδομένα. ή μια "ζωντανή" αναφορά με συνδέσμους στα τρέχοντα δεδομένα της στιγμής όταν ανοίγετε το αρχείο Base.

Αποθηκεύει την αναφορά σαν έγγραφο κειμένου Writer. Αποθηκεύει την πληροφορία πως να δημιουργεί την αναφορά μέσα στο αρχείο Base.

Αποθηκεύει την αναφορά και τις πληροφορίες για τη δημιουργία της αναφοράς μέσα στο αρχείο Base.

Επιλέξτε Άνοιγμα στο μενού κατάστασης ή κάντε διπλό κλικ στο όνομα αναφοράς για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά με τα τρέχοντα δεδομένα.

Επιλέξτε 'άνοιγμα στο μενού περιβάλλοντος ή κάντε διπλό κλικ στο όνομα αναφοράς είτε για να δείτε ένα στατικό στιγμιότυπο των δεδομένων από την στιγμή που πρωτοδημιουργήθηκαν, ή για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά με τα τρέχοντα δεδομένα. Αυτό εξαρτάται από την επιλογή σας στη τελευταία σελίδα του αυτόματου πιλότου.

Επιλέξτε Επεξεργασία ενός ονόματος αναφοράς στο μενού περιβάλλοντος για να ανοίξετε το παράθυρο δόμησης αναφορών, με τις φορτωμένες πληροφορίες αναφοράς.

Επιλέξτε Επεξεργασία ενός ονόματος αναφοράς στο μενού περιβάλλοντος για να επεξεργαστείτε ένα πρότυπο αρχείο Writer που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της αναφοράς.


Δημιουργία μιας νέας αναφοράς χειροκίνητα σε προβολή σχεδίασης

  1. Ανοίξτε το αρχείο της βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη νέα αναφορά.

  2. Στο αριστερό ταμπλό του παραθύρου της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναφορές.

  3. Κάντε κλικ στη Δημιουργία αναφοράς σε προβολή σχεδίασης.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό Δόμηση αναφορών.

Δημιουργία μιας νέας αναφοράς με τον αυτόματο πιλότο αναφοράς

  1. Ανοίξτε το αρχείο της βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη νέα αναφορά.

  2. Στο αριστερό ταμπλό του παραθύρου της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναφορές.

  3. Κάντε κλικ στη Χρήση αυτόματου πιλότου για τη δημιουργία αναφοράς.

  4. Ακολουθήστε τα βήματα στον Αυτόματο πιλότο αναφοράς για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!