Χρήση και επεξεργασία αναφορών βάσης δεδομένων

Χρήση μιας Αναφοράς

Το LibreOffice αποθηκεύει πληροφορίες για τις δημιουργημένες αναφορές στο αρχείο βάσης δεδομένων.

  1. Διαλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα και επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων.

  2. Στο παράθυρο του αρχείου της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο σύμβολο Αναφορές.

  3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα από τα ονόματα των αναφορών για να ανοίξετε μία αναφορά.

    Εικονίδιο σημείωσης

    Αυτές οι σύνδεσμοι προστέθηκαν αυτόματα όταν δημιουργήσατε μια νέα αναφορά από τον αυτόματο πιλότο αναφορών ή στο παράθυρο Δημιουργίας αναφοράς.


Επεξεργασία μιας αναφοράς δημιουργημένης με το παράθυρο δόμησης αναφοράς

Το παράθυρο δόμησης αναφορών ανοίγει μαζί με τις πληροφορίες της αναφοράς.

Χρησιμοποιήστε τις γραμμές εργαλείων και τις εντολές μενού και μεταφέρετε και αποθέστε για να επεξεργαστείτε την αναφορά όπως αναφέρεται στον οδηγό Δόμηση αναφορών.

Εκτελέστε την αναφορά για να δείτε το αποτέλεσμα του εγγράφου της αναφοράς.

Επεξεργασία μιας αναφοράς δημιουργημένη με τον αυτόματο πιλότο αναφορών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις τεχνοτροπίες σελίδας της πρώτης σελίδας αλλά και των επόμενων σελίδων της αναφοράς καθώς επίσης τις τεχνοτροπίες παραγράφου, τις αριθμητικές μορφές, τα εκτυπωμένα πεδία επιγραφών, και ακόμη περισσότερα.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Εκτός και αν έχετε βαθιά γνώση του τρόπου πρόσβασης της αναφοράς στη βάση δεδομένων, μην επεξεργαστείτε την εντολή SQL, το όνομα της βάσης δεδομένων, τις κρυφές φόρμες πεδίων ελέγχου, ή σχετικές πληροφορίες της αναφοράς.


Σύνοψη βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!