Εργασία με ερωτήματα

Αν θέλετε συχνά να έχετε πρόσβαση μόνο σε ένα υποσύνολο των δεδομένων σας που μπορεί να οριστεί σωστά με έναν όρο φίλτρου, τότε μπορείτε να ορίσετε ένα ερώτημα. Βασικά ορίζετε ένα όνομα για την νέα προβολή των φιλτραρισμένων δεδομένων. Ανοίξτε το ερώτημα και δείτε τα τρέχοντα δεδομένα στη διάταξη πίνακα που ορίσατε.

Δημιουργία νέου ερωτήματος με τον αυτόματο πιλότο ερωτημάτων

Στο LibreOffice μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας τον Οδηγό ερωτημάτων:

  1. Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε το νέο ερώτημα.

  2. Στην αριστερή στήλη του παραθύρου της βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Ερωτήματα.

  3. Κάντε κλικ στη Χρήση αυτόματου πιλότου για δημιουργία ερωτημάτων.

Δημιουργία ενός νέου ερωτήματος με την προβολή σχεδίασης

  1. Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε το νέο ερώτημα.

  2. Στην αριστερή στήλη του παραθύρου της βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Ερωτήματα.

  3. Κάντε κλικ στη Δημιουργία ερωτήματος σε προβολή σχεδίασης.

Βλέπετε το παράθυρο σχεδίασης ερωτήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!