Δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Βάση δεδομένων.

    Αυτό ανοίγει τον Οδηγό βάσης δεδομένων, όπου δημιουργείτε ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων.

  2. Στον αυτόματο πιλότο βάσεων δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο της βάσης δεδομένων, και μετά την επιλογή για να ανοίξετε τον αυτόματο πιλότο πινάκων ως τον επόμενο αυτόματο πιλότο.

    Ο Οδηγός πίνακα σάς βοηθά να προσθέσετε έναν πίνακα στο νέο αρχείο βάσης δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!