Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων στο Base

Μια εύκολη μέθοδος για εισαγωγή και εξαγωγή πινάκων βάσεων δεδομένων χρησιμοποιεί το Calc ως μία "εφαρμογή βοήθειας".

Εξαγωγή δεδομένων από τη Base

Αντιγράψτε ένα πίνακα από τη Base σε ένα καινούργιο πίνακα του Calc, και θα μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εξάγετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο οποιασδήποτε μορφής που υποστηρίζεται από το Calc.

 1. Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων που περιέχει το πίνακα βάσης δεδομένων για εξαγωγή. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες για να προβάλετε τους πίνακες, ή κάντε κλικ στην επιλογή Ερωτήματα για να προβάλετε τα ερωτήματα.

 2. Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Υπολογιστικό φύλλο.

 3. Στο παράθυρο του Base, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του πίνακα για εξαγωγή. Επιλέξτε Αντιγραφή από το μενού περιεχομένου.

 4. Κάντε κλικ στο κελί C1 στο νέο παράθυρο του Calc, και τότε επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση.

Τώρα μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εξάγετε τα δεδομένα σε πολλούς τύπους αρχείων.

Εισαγωγή δεδομένων στο Base

note

Μπορείτε να εισάγετε αρχεία κείμενου, υπολογιστικά φύλλα και το βιβλίο διευθύνσεων του συστήματός σας σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση.


note

Όταν εισάγετε από ένα κείμενο ή ένα υπολογιστικό φύλλο, το αρχείο πρέπει να έχει μια γραμμή πληροφοριών επικεφαλίδας. Η δεύτερη γραμμή του αρχείου είναι η πρώτη έγκυρη γραμμή δεδομένων. Η μορφή κάθε πεδίου της δεύτερης γραμμής καθορίζει τη μορφή όλης της στήλης. Οποιαδήποτε πληροφορία για τη μορφή ενός αρχείου υπολογιστικού φύλλου χάνεται όταν εισάγεται στο Base.


note

Για παράδειγμα, για να σιγουρευτείτε ότι η πρώτη στήλη έχει μορφή κειμένου, σιγουρευτείτε ότι το πρώτο πεδίο της πρώτης έγκυρης γραμμής δεδομένων περιέχει κείμενο. Αν το πεδίο στη πρώτη έγκυρη γραμμή δεδομένων περιέχει ένα αριθμό, τότε όλη η στήλη θα οριστεί σε αριθμητική μορφή, και θα εμφανίζονται στη στήλη μόνο αριθμοί, χωρίς κείμενο.


 1. Ανοίξτε ένα αρχείο Base τύπου βάσεων δεδομένων που θέλετε.

  Είτε δημιουργήστε ένα νέο αρχείο βάσης χρησιμοποιώντας τον Οδηγός βάσης δεδομένων, είτε ανοίξτε οποιοδήποτε υπάρχον αρχείο βάσης που δεν είναι μόνο για ανάγνωση.

 2. Ανοίξτε το αρχείο Calc που περιέχει τα δεδομένα για εισαγωγή στο Base. Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο *.dbf dBASE ή πολλούς άλλους τύπους αρχείων.

 3. Επιλέξτε τα δεδομένα που θα αντιγραφούν στο Base.

  Μπορείτε να εισάγετε ένα φάσμα αναφορών όπως A1:X500 στο πεδίο ονόματος αν δεν θέλετε κύλιση.

  Αν αντιγράφετε ένα πίνακα dBASE, συμπεριλάβετε την πάνω γραμμή που περιέχει τα δεδομένα των κεφαλίδων.

 4. Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντιγραφή.

 5. Στο παράθυρο του Base, κάντε κλικ στους Πίνακες για να προβάλετε τους πίνακες.

 6. Στο παράθυρο του Base, επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση.

 7. Βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή Πίνακα. Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων χρειάζονται ένα πρωτεύον κλειδί, για αυτό ίσως θέλετε να επιλέξετε την επιλογή Δημιουργία πρωτεύοντος κλειδιού.

tip

Σε συστήματα Windows, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μεταφορά και απόθεση αντί για αντιγραφή και επικόλληση. Επίσης, για καταχωρημένες βάσεις δεδομένων, μπορείτε να ανοίξετε τον πλοηγητή πηγής δεδομένων (πατήστε πλήκτρα + Shift + F4) αντί να ανοίξετε το παράθυρο Base.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!