Εργασία με φόρμες

Χρησιμοποιώντας τις φόρμες, μπορείτε να ορίσετε πως να εμφανίζονται τα δεδομένα. Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου ή ένα υπολογιστικό φύλλο και εισάγετε τα στοιχεία ελέγχου όπως πεδία ελέγχου και παράθυρα καταλόγων. Στους διαλόγους ιδιοτήτων των στοιχείων ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε τι δεδομένα θα εμφανίζουν οι φόρμες.

Δημιουργία μιας νέας φόρμας με τον αυτόματο πιλότο φόρμας

Στο LibreOffice, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα χρησιμοποιώντας τον Αυτόματο πιλότο φόρμας:

  1. Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε την νέα φόρμα.

  2. Στο αριστερό ταμπλό του παραθύρου της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Φόρμες.

  3. Κάντε κλικ στη Χρήση αυτόματου πιλότου για τη δημιουργία φόρμας.

Χειροκίνητη δημιουργία μιας νέας φόρμας

  1. Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε την νέα φόρμα.

  2. Στο αριστερό ταμπλό του παραθύρου της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Φόρμες.

  3. Κάντε κλικ στη Σχεδίαση φόρμας σε προβολή σχεδίασης.

Ένα νέο έγγραφο κειμένου ανοίγει. Χρησιμοποιήστε τα Στοιχεία ελέγχου φόρμας για να εισάγετε στοιχεία ελέγχου φόρμας.

Εικονίδιο σημείωσης

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Φόρμες για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις φόρμες που δημιουργήθηκαν από το τρέχων παράθυρο βάσης δεδομένων. Επιπρόσθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια Στοιχεία ελέγχου φόρμας για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου φόρμας σε οποιοδήποτε έγγραφο Writer ή Calc, αλλά αυτά τα έγγραφα δεν θα βρίσκονται στη λίστα του παράθυρου της βάσης δεδομένων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!