Εκτέλεση εντολών SQL

Με τη βοήθεια των εντολών SQL μπορείτε να ελέγχετε κατευθείαν τη βάση δεδομένων, και έχετε επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε πίνακες και ερωτήματα.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν υποστηρίζουν όλοι οι τύποι βάσεων δεδομένων όλες τις οδηγίες SQL. Εάν είναι απαραίτητο, μάθετε ποιες εντολές SQL υποστηρίζονται από το σύστημα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε.


Για να εκτελέσετε μία δήλωση SQL απευθείας

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα για να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - SQL.

  3. Κάντε κλικ στο σύμβολο Δημιουργία ερωτήματος σε προβολή SQL Icon ή

    Επιλέξτε ένα υπάρχον ερώτημα από μια λίστα και κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία Icon.

  4. Στο παράθυρο Ερώτημα, επιλέξτε Προβολή - Εναλλαγή προβολής σχεδιασμού Ναι/Όχι. Επεξεργαστείτε την εντολή SQL.

  5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκτέλεση Icon. Το αποτέλεσμα του ερωτήματος εμφανίζεται στο άνω παράθυρο.

  6. Πατήστε στο εικονίδιο Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως Εικονίδιο για να αποθηκεύσετε το ερώτημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!