Δήλωση ενός βιβλίου διευθύνσεων

Στο LibreOffice μπορείτε να δηλώσετε διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων. Τα περιεχόμενα των πεδίων δεδομένων είναι τότε διαθέσιμα για χρήση από εσάς σε διάφορα πεδία και στοιχεία ελέγχου. Το βιβλίο διευθύνσεων του συστήματός σας αποτελεί τέτοιου είδους προέλευση δεδομένων.

Τα πρότυπα και οι αυτόματοι πιλότοι του LibreOffice χρησιμοποιούν πεδία για τα περιεχόμενα του βιβλίου διευθύνσεων. Όταν ενεργοποιούνται τα πεδία αυτά, τα γενικά πεδία που περιέχονται στα πρότυπα, αντικαθιστώνται αυτόματα από την προέλευση δεδομένων του βιβλίου διευθύνσεων σας.

Για να εφαρμοστεί η αντικατάσταση, θα πρέπει να ενημερωθεί το LibreOffice για το βιβλίο διευθύνσεων που χρησιμοποιείτε. Ο αυτόματος πιλότος, ο οποίος ζητά αυτές τις πληροφορίες, εμφανίζεται αυτόματα την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε, για παράδειγμα, ένα πρότυπο επαγγελματικής επιστολής. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τον αυτόματο πιλότο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα δεδομένα του βιβλίου διευθύνσεων είναι σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση στην LibreOffice Base.. Δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστείτε, προσθέστε ή αφαιρέστε δεδομένα διευθύνσεων μέσα από την Base.


Αυτόματος πιλότος για προέλευση δεδομένων διευθύνσεων

Για να καλέσετε τον αυτόματο πιλότο Προέλευση δεδομένων για διευθύνσεις, επιλέξτε Αρχείο - Αυτόματοι πιλότοι - Προέλευση δεδομένων για διευθύνσεις.

Μη αυτόματη δήλωση υπάρχοντος βιβλίου διευθύνσεων

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Πηγή βιβλίου διευθύνσεων. Ο διάλογος Πρότυπα:Εκχώρηση βιβλίου διευθύνσεων εμφανίζεται.

  2. Στο πεδίο Προέλευση δεδομένων, επιλέξτε το βιβλίο διευθύνσεων του συστήματος ή την προέλευση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βιβλίο διευθύνσεων.

  3. Αν δεν έχετε ακόμα δηλώσει το βιβλίο διευθύνσεων του συστήματος σας στο LibreOffice ως προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση. Αυτό ανοίγει τον Αυτόματο πιλότο προέλευσης δεδομένων βιβλίου διευθύνσεων, στον οποίο μπορείτε να δηλώσετε το βιβλίο διευθύνσεων σας ως τη νέα προέλευση δεδομένων στο LibreOffice.

  4. Στο πεδίο συνδυασμού Πίνακας, επιλέξτε τον πίνακα βάσης δεδομένων τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βιβλίο διευθύνσεων.

  5. Στην επιλογή Ανάθεση πεδίων, ταιριάξτε τα πεδία για το όνομα, την εταιρεία, το τμήμα, κλπ. στα πραγματικά ονόματα πεδίων τα οποία χρησιμοποιούνται στο βιβλίο διευθύνσεων.

  6. Όταν τελειώσετε, κλείστε το παράθυρο διαλόγου με το OK.

Τώρα η προέλευση δεδομένων που χρησιμοποιείτε αναγνωρίζεται ως βιβλίο διευθύνσεων στο LibreOffice. Εάν τώρα ανοίξετε ένα πρότυπο από την κατηγορία Επαγγελματική αλληλογραφία, το LibreOffice έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει σωστά και αυτόματα τα πεδία για μια εγκύκλιο επιστολή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!