Γλώσσες που χρησιμοποιούν περίπλοκες διατάξεις κειμένου

Προς το παρόν, το LibreOffice υποστηρίζει χιντί, ταϊλανδικά, εβραϊκά και αραβικά ως CTL γλώσσες.

Αν επιλέξετε τη ροή κειμένου από δεξιά προς αριστερά, το ενσωματωμένο δυτικό κείμενο ακόμη τρέχει από αριστερά προς δεξιά. Ο δείκτης μετακινείται με το κουμπί με το δεξιό βέλος "στο τέλος του κειμένου" και με το κουμπί με το αριστερό βέλος "στην αρχή του κειμένου".

Μπορείτε να αλλάξετε απευθείας την κατεύθυνση γραφής κειμένου πατώντας έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων:

Σε πολύστηλες σελίδες, τομείς ή πλαίσια που είναι μορφοποιημένα με τη ροή κειμένου από δεξιά προς αριστερά, η πρώτη στήλη είναι η δεξιά στήλη και η τελευταία στήλη είναι η αριστερή στήλη.

Στο LibreOffice Writer το μορφοποιημένο κείμενο με Ταϊλανδική γλώσσα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά

- Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Σύνθετη διάταξη κειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!