Εισαγωγή δεδομένων από έγγραφα κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε άλλους τύπους εγγράφων, όπως υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις. Σημειώστε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εισαγωγής κειμένου σε πλαίσιο, κελί υπολογιστικού φύλλου, ή σε προβολή διάρθρωσης παρουσίασης.

Εικονίδιο επικόλλησης

Για να επιλέξετε τη μορφή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επικόλληση των περιεχομένων του προχείρου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Επικόλληση της γραμμής προεπιλογής, ή επιλέξτε Επεξεργασίά - Ειδική επικόλληση, και τότε επιλέξτε την κατάλληλη μορφή.

Αντιγραφή κειμένου με χρήση της δυνατότητας μεταφοράς και απόθεσης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!