Εισαγωγή δεδομένων από έγγραφα κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε άλλους τύπους εγγράφων, όπως υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις. Σημειώστε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εισαγωγής κειμένου σε πλαίσιο, κελί υπολογιστικού φύλλου, ή σε προβολή διάρθρωσης παρουσίασης.

Icon

Για να επιλέξετε τη μορφή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επικόλληση των περιεχομένων του προχείρου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Επικόλληση της γραμμής προεπιλογής, ή επιλέξτε Επεξεργασίά - Ειδική επικόλληση, και τότε επιλέξτε την κατάλληλη μορφή.

Αντιγραφή κειμένου με χρήση της δυνατότητας μεταφοράς και απόθεσης

Εισαγωγή δεδομένων από υπολογιστικά φύλλα

Αντιγραφή αντικειμένων σχεδίασης σε άλλα έγγραφα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!