Αντιγραφή αντικειμένων σχεδίασης σε άλλα έγγραφα

Στο LibreOffice είναι δυνατό να αντιγράψετε απευθείας αντικείμενα σχεδίασης μεταξύ εγγράφων κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και εγγράφων παρουσίασης.

  1. Επιλέξτε το αντικείμενο ή τα αντικείμενα σχεδίασης.

  2. Αντιγράψτε το αντικείμενο σχεδίασης στο πρόχειρο, με τη χρήση του +C.

  3. Μεταβείτε στο άλλο έγγραφο και τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να εισαχθεί το αντικείμενο σχεδίασης.

  4. Εισάγετε το αντικείμενο σχεδίασης με τη χρήση του +V.

Εισαγωγή σε ένα έγγραφο κειμένου

Πραγματοποιείται αγκύρωση ενός αντικειμένου σχεδίασης που έχει εισαχθεί στην τρέχουσα παράγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε την αγκύρωση επιλέγοντας το αντικείμενο και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Αλλαγή αγκύρωσης στη γραμμή εργαλείων OLE-Αντικείμενο ή στη γραμμή εργαλείων Πλαίσιο. Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τους πιθανούς τύπους αγκύρωσης.

Εισαγωγή σε ένα υπολογιστικό φύλλο

Πραγματοποιείται αγκύρωση του αντικειμένου σχεδίασης που έχει εισαχθεί στο τρέχον κελί. Μπορείτε να αλλάξετε την αγκύρωση μεταξύ κελιού και σελίδας και το αντίστροφο επιλέγοντας το αντικείμενο και πατώντας στο εικονίδιο Αλλαγή αγκύρωσης Εικονίδιο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!