Ονόματα φίλτρων μετατροπής αρχείων

Πίνακες με ονόματα φίλτρων για μετατροπή εγγράφων γραμμής εντολών.

Φίλτρα του WRITER

Όνομα αρχείου

Τύπος μέσου

Όνομα επεκτάσεων αρχείου

Έγγραφο AbiWord

application/x-abiword

abw zabw

Σελίδες Apple

application/x-iwork-pages-sffpages

pages

BroadBand eBook

application/x-sony-bbeb

lrf

ClarisWorks/Έγγραφο AppleWorks

application/clarisworks

cwk

Έγγραφο EPUB

application/epub+zip

epub

FictionBook 2.0

application/x-fictionbook+xml

fb2 zip

Έγγραφο HTML

text/html

html xhtml htm

Hangul WP 97

application/x-hwp

hwp

Περιεχόμενο βοήθειας

Κανένα

None

Παλιό έγγραφο κειμένου Mac

Κανένα

*

Παλιό έγγραφο κειμένου StarOffice

Κανένα

sdw

Έγγραφο LotusWordPro

application/vnd.lotus-wordpro

lwp

Πρότυπο MS Word 95

application/msword

dot

Έγγραφο MacWrite

application/macwriteii

mw mcw

Mariner Write Mac Classic v1.6 - v3.5

mwd

Microsoft Excel 4.0

application/vnd.ms-excel

xls xlw xlc xlm

Microsoft Excel 5.0

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Excel 95

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft WinWord 1/2/5

application/msword

doc

Microsoft Word 6.0

application/msword

doc

Microsoft Word 95

application/msword

doc

Microsoft Word για DOS

Κανένα

doc

Microsoft Word for Mac (v1 - v5)

application/msword

doc

Έγγραφο Microsoft Works

application/vnd.ms-works

wps

Microsoft Works για έγγραφο Mac (v1 - v4)

application/vnd.ms-works

wps

Microsoft Write

application/x-mswrite

wri

Έγγραφο κειμένου Office Open XML

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

docx docm

Πρότυπο κειμένου Office Open XML

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template

dotx dotm

Κείμενο OpenDocument (απλό XML)

application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml

fodt odt xml

Έγγραφο κειμένου του OpenOffice.org 1.0

application/vnd.sun.xml.writer

sxw

PDF - Φορητή μορφή εγγράφου

application/pdf

pdf

Έγγραφο κειμένου Palm

application/vnd.palm

pdb

PalmDoc eBook

application/x-aportisdoc

pdb

Plucker eBook

application/prs.plucker

pdb

Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου

application/rtf

rtf

Έγγραφο T602

application/x-t602

602 txt

Κείμενο

text/plain

csv tsv tab txt

Word 2007–365

application/msword

docx

Πρότυπο Word 2007–365

application/msword

dotx dotm

Word 2007–365 VBA

application/msword

docm

Πρότυπο Word 97–2000

application/msword

dot wpt

Word 97–2003

application/msword

doc wps

Έγγραφο WordPerfect

application/vnd.wordperfect

wpd

Έγγραφο WriteNow

wn nx^d

Κύριο έγγραφο Writer 6.0

application/vnd.sun.xml.writer.global

sxg

Πρότυπο Writer 6.0

application/vnd.sun.xml.writer.template

stw

Writer 8

application/vnd.oasis.opendocument.text

odt

Κύριο έγγραφο Writer 8

application/vnd.oasis.opendocument.text-master

odm

Πρότυπο κυρίου εγγράφου Writer 8

application/vnd.oasis.opendocument.text-master-template

otm

Πρότυπο Writer 8

application/vnd.oasis.opendocument.text-template

ott

Writer Layout Dump

Κανένα

xml

Πρότυπο Writer/Web 6.0

application/vnd.sun.xml.writer.web

stw

Πρότυπο Writer/Web 8

application/vnd.oasis.opendocument.text-web

oth


Φίλτρα του CALC

Όνομα αρχείου

Τύπος μέσου

Όνομα επεκτάσεων αρχείου

Αριθμοί Apple

application/x-iwork-numbers-sffnumbers

numbers

Calc 6.0

application/vnd.sun.xml.calc

sxc

Πρότυπο Calc 6.0

application/vnd.sun.xml.calc.template

stc

Calc 8

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

ods

Πρότυπο Calc 8

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template

ots

Έγγραφο ClarisResolve

application/clarisworks

cwk

ClarisWorks/Έγγραφο AppleWorks

application/clarisworks

cwk

Μορφή ανταλλαγής δεδομένων

Κανένα

dif

Excel 2007–365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

xlsx

Πρότυπο Excel 2007–365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template

xltx xltm

Πρότυπο Excel 97–2000

application/vnd.ms-excel

xlt ett

Excel 97–2003

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw xlk et

Υπολογιστικό φύλλο Gnumeric

application/x-gnumeric

gnumeric gnm

Έγγραφο HTML

κείμενο/html

html xhtml htm

Πίνακας HTML

κείμενο/html

xls

Παλιά βάση δεδομένων Mac

Κανένα

*

Παλιό υπολογιστικό φύλλο Mac

Κανένα

*

Παλιό υπολογιστικό φύλλο StarOffice

Κανένα

sdc

Lotus

application/vnd.lotus-1-2-3

wk1 wks 123

Lotus Wk1-Wk3

Κανένα

wk1 wk3 wk4 123

Πρότυπο MS Excel 4.0

application/vnd.ms-excel

xlt

Πρότυπο MS Excel 5.0

application/vnd.ms-excel

xlt

Πρότυπο MS Excel 95

application/vnd.ms-excel

xlt

Microsoft Excel 2007 Δυαδικό

Κανένα

xlsb

Microsoft Excel 2007-2016 VBA XML

application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12

xlsm

Microsoft Excel 4.0

application/vnd.ms-excel

xls xlw xlc xlm

Microsoft Excel 5.0

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Excel 95

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Multiplan

Κανένα

mp

Έγγραφο Microsoft Works

Κανένα

wks wdb

Microsoft Works για έγγραφο Mac (v1 - v4)

application/vnd.ms-works

wps

Υπολογιστικό φύλλο Office Open XML

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

xlsx xlsm

Πρότυπο υπολογιστικού φύλλου Office Open XML

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template

xltx xltm

Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument (απλό XML)

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml

fods ods xml

PDF - Φορητή μορφή εγγράφου

application/pdf

pdf

Quattro Pro 6.0

Κανένα

wb2

Έγγραφο QuattroPro

Κανένα

wb1 wb2 wq1 wq2

Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου

application/rtf

rtf

SYLK

text/spreadsheet

slk sylk

Κείμενο

text/plain

csv tsv tab txt

dBASE

Κανένα

dbf


Φίλτρα του IMPRESS

Όνομα αρχείου

Τύπος μέσου

Όνομα επεκτάσεων αρχείου

Apple Keynote

application/x-iwork-keynote-sffkey

key

Έγγραφο ClarisWorks/Παρουσίαση AppleWorks

application/clarisworks

cwk

Draw 8

application/vnd.oasis.opendocument.graphics

odg

Πρότυπο Impress 6.0

application/vnd.sun.xml.impress.template

sti

Impress 8

application/vnd.oasis.opendocument.presentation

odp

Πρότυπο Impress 8

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template

otp

Παλιά παρουσίαση Mac

Κανένα

*

Παλιά παρουσίαση του StarOffice

Κανένα

sdd

Microsoft PowerPoint 1-4

Κανένα

ppt pot

Παρουσίαση Office Open XML

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

pptx pptm

Αυτόματη αναπαραγωγή παρουσίασης Office Open XML

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow

ppsx

Πρότυπο παρουσίασης Office Open XML

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template

potx potm

Παρουσίαση OpenDocument (απλό XML)

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml

fodp odp xml

Σχεδίαση OpenOffice.org 1.0

application/vnd.sun.xml.draw

sxd

Παρουσίαση του OpenOffice.org 1.0

application/vnd.sun.xml.impress

sxi

PDF - Φορητή μορφή εγγράφου

application/pdf

pdf

PowerPoint 2007–365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

pptx

PowerPoint 2007–365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow

ppsx

Πρότυπο PowerPoint 2007–365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template

potx potm

PowerPoint 2007–365 VBA

application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.main+xml

pptm

Πρότυπο PowerPoint 97–2000

application/vnd.ms-powerpoint

pot dpt

PowerPoint 97–2003

application/vnd.ms-powerpoint

ppt dps

PowerPoint 97–2003

application/vnd.ms-powerpoint

pps


Φίλτρα του DRAW

Όνομα αρχείου

Τύπος μέσου

Όνομα επεκτάσεων αρχείου

Adobe PageMaker

application/x-pagemaker

p65 pm pm6 pmd

Adobe/Macromedia Freehand

image/x-freehand

fh fh1 fh2 fh3 fh4 fh5 fh6 fh7 fh8 fh9 fh10 fh11

ClarisWorks/Έγγραφο AppleWorks

application/clarisworks

cwk

Corel Draw

application/vnd.corel-draw

cdr

Ανταλλαγή παρουσίασης Corel

image/x-cmx

cmx

Πρότυπο Draw 6.0

application/vnd.sun.xml.draw.template

std

Draw 8

application/vnd.oasis.opendocument.graphics

odg

Πρότυπο Draw 8

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template

otg

Παλιά ψηφιογραφία Mac

Κανένα

*

Παλιά σχεδίαση Mac

Κανένα

*

Παλαιά σχεδίαση StarOffice

Κανένα

sda

Microsoft Publisher 2003

application/x-mspublisher

pub

Microsoft Visio

application/vnd.visio

vdx vsd vsdm vsdx

Σχέδιο OpenDocument (απλό XML)

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml

fodg odg xml

Σχεδίαση OpenOffice.org 1.0

application/vnd.sun.xml.draw

sxd

PDF - Φορητή μορφή εγγράφου

application/pdf

pdf

QuarkXPress

Κανένα

qxd qxt

Γραφικά WordPerfect

image/x-wpg

wpg

Zoner Callisto/Σχεδίαση

Κανένα

zmf


Φίλτρα του MATH

Όνομα αρχείου

Τύπος μέσου

Όνομα επεκτάσεων αρχείου

Math 8

application/vnd.oasis.opendocument.formula

odf

MathML 2.0

application/mathml+xml

mml

MathType3.x

Κανένα

xxx

Τύπος του OpenOffice.org 1.0

application/vnd.sun.xml.math

sxm

PDF - Φορητή μορφή εγγράφου

application/pdf

pdf


Φίλτρα για BASE

Όνομα αρχείου

Τύπος μέσου

Όνομα επεκτάσεων αρχείου

Βάση δεδομένων του OpenDocument

application/vnd.sun.xml.base

odb


Φίλτρα για GRAPHICFILTER

Όνομα αρχείου

Τύπος μέσου

Όνομα επεκτάσεων αρχείου

BMP - Ψηφιογραφία Windows

image/x-MS-bmp

bmp

CGM - Μετα-αρχείο γραφικών υπολογιστή

image/cgm

cgm

DXF - AutoCAD Interchange Format

image/vnd.dxf

dxf

EMF - Βελτιωμένο μετα-αρχείο

image/x-emf

emf

EPS - Encapsulated PostScript

image/x-eps

eps

GIF - Ανταλλαγή γραφικών

image/gif

gif

HTML

κείμενο/html

html htm

JPEG - Joint Photographic Experts Group

image/jpeg

jpg jpeg jfif jif jpe

MET - Μετα-αρχείο OS/2

image/x-met

met

MOV - Μορφή αρχείου QuickTime

application/movie

mov MOV

PBM - Portable Bitmap

image/x-portable-bitmap

pbm

PCD - Photo CD Base

image/x-photo-cd

pcd

PCD - Photo CD Base16

image/x-photo-cd

pcd

PCD - Photo CD Base4

image/x-photo-cd

pcd

PCT - Mac Pict

image/x-pict

pct pict

PCX - Zsoft Paintbrush

image/x-pcx

pcx

PGM - Portable Graymap

image/x-portable-graymap

pgm

PNG - Φορητά γραφικά δικτύου

image/png

png

PPM - Φορητό Pixelmap

image/x-portable-pixmap

ppm

PSD - Adobe Photoshop

image/vnd.adobe.photoshop

psd

RAS - Sun Raster Image

image/x-cmu-raster

ras

SVG - Κλιμακώσιμα διανυσματικά γραφικά

image/svg+xml

svg svgz

SVG - Κλιμακώσιμα διανυσματικά γραφικά Draw

image/svg+xml

svg svgz

SVG - Κλιμακώσιμα διανυσματικά γραφικά Draw

image/svg+xml

svg svgz

SVM - StarView Meta File

image/x-svm

svm

TGA - Truevision Targa

image/x-targa

tga

TIFF - Μορφή αρχείων εικόνων με ετικέτες

image/tiff

tif tiff

WMF - Μετα-αρχείο Windows

image/x-wmf

wmf

XBM - X Bitmap

image/x-xbitmap

xbm

XPM - X PixMap

image/x-xpixmap

xpm


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!