Χρήση μενού περιβάλλοντος

Για να ενεργοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος ενός αντικειμένου, πρώτα πατήστε με το πλήκτρο του ποντικιού σας για να το επιλέξετε και μετά,. Μερικά μενού περιβάλλοντος μπορούν να κληθούν ακόμη και αν δεν έχετε επιλέξει το αντικείμενο. Τα μενού περιβάλλοντος βρίσκονται σχεδόν παντού στο LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!