Προσαρμογή LibreOffice

Μπορείτε να προσαρμόσετε το LibreOffice ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Για να αλλάξετε αυτά, επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!