Συνεργασία

Στο LibreOffice Writer, Impress, and Draw, μόνο ένας χρήστης κάθε φορά μπορεί να ανοίγει οποιοδήποτε έγγραφο για εγγραφή. Στο Calc, πολύ χρήστες ταυτόχρονα μπορούν να ανοίγουν τον ίδιο πίνακα για εγγραφή.

Συνεργασία στο Calc

Στο LibreOffice Calc, ο διαμοιρασμός εγγράφου επιτρέπει της ταυτόχρονη πρόσβαση εγγραφής για πολλούς χρήστες. Κάθε χρήστης που θέλει να συνεργαστεί πρέπει να εισάγει ένα όνομα στην καρτέλα - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

warning

Μερικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες (σκιασμένες) όταν η παρακολούθηση αλλαγών ή η κοινή χρήση εγγράφου ενεργοποιείται. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε ή να εισάγετε τα αχνά στοιχεία.


Δημιουργία ενός νέου υπολογιστικού φύλλου

Ο Α χρήστης δημιουργεί ένα νέο έγγραφο υπολογιστικού φύλλου. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν:

Η εντολή Εργαλεία - Κοινή χρήση εγγράφου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εναλλαγή της κατάστασης του τρέχοντος εγγράφου από κατάσταση μη κοινής χρήσης σε κατάσταση κοινής χρήσης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα κοινό αρχείο σε κατάσταση μη κοινής χρήσης, θα πρέπει να αποθηκεύσετε το κοινό έγγραφο χρησιμοποιώντας άλλο όνομα ή διαδρομή. Αυτό δημιουργεί ένα αντίγραφο του υπολογιστικού φύλλου που δεν είναι σε κοινή χρήση.

Άνοιγμα ενός υπολογιστικού φύλλου

Ο Α χρήστης ανοίγει ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν:

Αποθήκευση ενός εγγράφου υπολογιστικού φύλλου κοινής χρήσης

Ο χρήστης Α αποθηκεύει ένα έγγραφο κοινής χρήσης. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν:

Όταν ένας χρήστης αποθηκεύει επιτυχώς ένα υπολογιστικό φύλλο κοινής χρήσης, το έγγραφο θα φορτωθεί και πάλι μετά τη εντολή αποθήκευσης, έτσι ώστε το υπολογιστικό φύλλο να παρουσιάζει την τελευταία έκδοση όλων των αλλαγών όπου έχουν αποθηκευτεί από τους άλλους χρήστες. Όταν άλλος χρήστης άλλαξε μερικά περιεχόμενα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λέγοντας ότι "ξένες αλλαγές προστέθηκαν".

Συνεργασία σε Writer, Impress, and Draw

Για όλες τις λειτουργικές μονάδες των Writer, Impress, Draw, και Calc όταν η κοινή χρήση εγγράφου δεν είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατό το κλείδωμα του αρχείου. Αυτό το κλείδωμα αρχείου είναι διαθέσιμο ακόμα και όταν υπάρχει πρόσβαση στο ίδιο αρχείο από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα:

Ο χρήστης Α ανοίγει ένα έγγραφο. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν:

Άδειες πρόσβασης χρήστη και διαμοιρασμού εγγράφων

Μερικές συνθήκες πρέπει να πληρούνται σε λειτουργικά συστήματα με διαχείριση άδειας χρήστη.

warning

Η πρόσβαση εγγραφής επίσης επιτρέπει σε άλλους χρήστες (τυχαία ή με πρόθεση) να διαγράψουν ή να αλλάξουν ένα αρχείο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!