Άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων σε απομακρυσμένους διακομιστές

Οδηγός χρήσης υπηρεσίας απομακρυσμένων αρχείων

Το LibreOffice μπορεί να ανοίξει και να αποθηκεύσει αρχεία που είναι σε απομακρυσμένους διακομιστές. Η διατήρηση αρχείων σε απομακρυσμένους διακομιστές επιτρέπει την εργασία με τα έγγραφα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς υπολογιστές. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να δουλέψετε σε ένα έγγραφο στο γραφείο κατά τη διάρκεια της ημέρας και να το επεξεργαστείτε στο σπίτι για αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Η αποθήκευση αρχείων σε απομακρυσμένο διακομιστή τα προστατεύει επίσης, από απώλεια τού υπολογιστή ή αποτυχία του σκληρού δίσκου. Κάποιοι διακομιστές μπορούν επίσης να ελέγξουν τα αρχεία ελέγχου μεταβίβασης και ανάληψης, ελέγχοντας συνεπώς τη χρήση τους και την πρόσβασή τους.

Το LibreOffice υποστηρίζει πολλούς διακομιστές εγγράφου που χρησιμοποιούν αρκετά γνωστά διαδικτυακά πρωτόκολλα όπως FTP, WebDAV, Windows share και SSH. Υποστηρίζει επίσης δημοφιλείς υπηρεσίες όπως δίσκος Google καθώς και εμπορικούς και ανοικτού κώδικα διακομιστές που υλοποιούν το πρότυπο OASIS CMIS.

Για να εργαστείτε με μια υπηρεσία απομακρυσμένου αρχείου πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια σύνδεση απομακρυσμένων αρχείων.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο σε μια υπηρεσία απομακρυσμένων αρχείων

  1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Εμφανίζεται ο διάλογος απομακρυσμένων αρχείων.

  1. Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε Άνοιγμα ή πατήστε Enter.

Ο διάλογος απομακρυσμένων αρχείων που εμφανίζεται κατόπιν έχει πολλά τμήματα. Το πάνω πλαίσιο καταλόγου περιέχει τους απομακρυσμένους διακομιστές που έχετε ορίσει προηγουμένως. Η γραμμή κάτω από το πλαίσιο καταλόγου εμφανίζει τη διαδρομή για να προσπελάσετε τον φάκελο. Στα αριστερά είναι ο δομικός φάκελος του χώρου χρήστη στον διακομιστή. Το κύριο παράθυρο εμφανίζει τα αρχεία στον απομακρυσμένο φάκελο.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα στα αρχεία

Οι ενέργειες ελέγχου ανάληψης και μεταβίβασης ενημερώνουν το έγγραφο και αποτρέπουν ανεπιθύμητες αντικαταστάσεις σε μια απομακρυσμένη υπηρεσία CMIS.

Η ανάληψη ελέγχου (Checking out) κλειδώνει ένα έγγραφο, αποτρέποντας άλλους χρήστες από την εγγραφή αλλαγών σε αυτό. Μόνο ένας χρήστης μπορεί να έχει για ένα συγκεκριμένο έγγραφο ανάληψη ελέγχου (κλείδωμα) οποτεδήποτε. Η μεταβίβαση ελέγχου (Checking in) ενός εγγράφου ή η ακύρωση της ανάληψης ελέγχου ξεκλειδώνει το έγγραφο.

note

Δεν υπάρχουν έλεγχοι μεταβίβασης/ανάληψης για απομακρυσμένα αρχεία στις υπηρεσίες Windows Shares, WebDAV, FTP και SSH.


Όταν ένα αρχείο ανοίγεται από μια υπηρεσία απομακρυσμένων αρχείων CMIS, το LibreOffice εμφανίζει ένα πλήκτρο Κλείδωμα στην πάνω περιοχή μηνυμάτων. Πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα για να κλειδώσετε το αρχείο στον διακομιστή ώστε να αποτρέψετε την επεξεργασία από άλλον χρήστη. Εναλλακτικά επιλέξτε Αρχείο - Κλείδωμα.

Το LibreOffice δημιουργεί ένα αντίγραφο εργασίας του αρχείου στον διακομιστή (και εισάγει τη συμβολοσειρά (Αντίγραφο εργασίας) στο όνομα του αρχείου), όταν το αρχείο κλειδώνει. Κάθε έκδοση και λειτουργία αποθήκευσης γίνεται στο αντίγραφο εργασίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας όσες φορές θέλετε. όταν τελειώσετε τις αλλαγές ξεκλειδώστε το αρχείο.

Για να ξεκλειδώσετε το αρχείο, επιλέξτε Αρχείο - Κλείδωμα. Ανοίγει ένας διάλογος για εισαγωγή σχολίων για την τελευταία έκδοση. Αυτά τα σχόλια καταγράφονται στον διακομιστή CMIS για τον έλεγχο της έκδοσης. Το αντίγραφο εργασίας αντικαθιστά το υπάρχον έγγραφο και ο αριθμός της έκδοσης ενημερώνεται.

Για να ακυρώσετε ένα κλείδωμα, επιλέξτε Αρχείο - Ακύρωση κλειδώματος. Ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα σας πληροφορήσει ότι η τελευταία έκδοση θα απορριφθεί. Εάν επιβεβαιωθεί, δεν θα συμβεί ανανέωση στην έκδοση.

warning

Να θυμόσαστε να ξεκλειδώνετε το αρχείο όταν τελειώνετε τη χρήση του. Εάν δεν το ξεκλειδώσετε, θα κλειδώσει το αρχείο και δεν θα επιτραπεί η διόρθωσή του σε κανέναν άλλο χρήστη.


Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε διακομιστή απομακρυσμένων αρχείων

  1. Κάντε ένα από τα παρακάτω

Εμφανίζεται ο διάλογος Απομακρυσμένα αρχεία. Επιλέξτε τον απομακρυσμένο διακομιστή αρχείων.

  1. Στο πλαίσιο καταλόγου Φίλτρο, επιλέξτε την επιθυμητή μορφή.

  2. Καταχωρίστε ένα όνομα στο πλαίσιο ονόματος αρχείου και πατήστε Αποθήκευση.

  3. Όταν θα τελειώσετε την εργασία με το αρχείο, ξεκλειδώστε το αρχείο. Για να το κάνετε, επιλέξτε Αρχείο - Ξεκλείδωμα.

Οι ιδιότητες των αποθηκευμένων αρχείων στους διακομιστές CMIS.

Τα αποθηκευμένα αρχεία στον διακομιστή CMIS έχουν ιδιότητες και μεταδεδομένα που δεν είναι διαθέσιμα σε τοπική αποθήκευση. Αυτά τα μεταδεδομένα είναι σημαντικά για ελέγχους και αποσφαλμάτωση της σύνδεσης CMIS και για την εφαρμογή του διακομιστή. Όλες οι εμφανιζόμενες παράμετροι είναι μόνο για ανάγνωση.

Επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες, καρτέλα CMIS.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!