Εγκατάσταση σύνδεσης υπηρεσίας απομακρυσμένου αρχείου

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση με απομακρυσμένο διακομιστή, χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω μεθόδους:

  • Πατήστε στο πλήκτρο απομακρυσμένων αρχείων στο κέντρο έναρξης.

  • Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα απομακρυσμένων

  • Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση απομακρυσμένου

Έπειτα πατήστε στο πλήκτρο Προσθήκη υπηρεσίας στο διάλογο για να ανοίξετε τον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου.


Σύνδεση με έναν διακομιστή WebDAV

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Εικονίδιο σημείωσης

Σημείωση: το ριζικό της υπηρεσίας αρχείων παρέχεται από τον διαχειριστή υπηρεσίας αρχείων και μπορεί να αποτελείται από αρχεία δεσμών ενεργειών, παραμέτρων και διαδρομών.


Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, πατήστε Εντάξει για να συνδεθείτε. Ο διάλογος θα είναι αμυδρός μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με τον διακομιστή. Ένας διάλογος που θα ζητά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης μπορεί να εμφανιστεί για να σας επιτρέψει να συνδεθείτε με τον διακομιστή. Συνεχίστε εισάγοντας το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Σύνδεση με διακομιστές FTP και SSH.

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, πατήστε Εντάξει για να συνδεθείτε. Ο διάλογος θα είναι αμυδρός μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με τον διακομιστή.

Σύνδεση με κοινόχρηστο Windows

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, πατήστε Εντάξει για να συνδεθείτε. Ο διάλογος θα είναι αμυδρός μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με τον διακομιστή.

Σύνδεση με δίσκο Google

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, πατήστε Εντάξει για να συνδεθείτε. Ο διάλογος θα είναι αμυδρός μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με τον διακομιστή.

Σύνδεση με διακομιστή CMIS

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!