Ταξινόμηση εγγράφων

Η ταξινόμηση και η ασφάλεια των εγγράφων είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

Ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ χρηστών και οργανισμών που συνεργάζονται για την επίτευξη επιχειρηματικού στόχου. Όπου πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρείται ότι τα μέρη θα έχουν συμφωνήσει ποιες πληροφορίες είναι ευαίσθητες και πώς αυτές οι πληροφορίες θα εντοπιστούν και θα διαχειριστούν. Οποιοσδήποτε παραλήπτης ενός πόρου θα βασιστεί στον πάροχο των πληροφοριών για να ακολουθήσει τις συμφωνημένες διαδικασίες για τον εντοπισμό της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Το LibreOffice παρέχει τυποποιημένα μέσα για να εκφράζονται τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ μερών, εάν πρόκειται να εφαρμοστούν διαλειτουργικά συστήματα. Παρέχει ένα σύνολο τυπικών "πεδίων" που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση ευαίσθητων πληροφοριών. Δεν επιχειρεί να καθορίσει ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο αυτών των "πεδίων". Αυτή η προσέγγιση είναι μια βελτίωση στη μόνη εναλλακτική λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία είναι για τον πάροχο να χρησιμοποιεί ένα αυθαίρετο μέσο για να εκφράσει ευαισθησία που μπορεί να μην είναι χρήσιμο για έναν παραλήπτη.

Ενώ αυτό το πρότυπο έχει αναπτυχθεί με την πρόθεση ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κάθε τομέα δραστηριότητας, το LibreOffice διατήρησε την ονοματολογία και τις κατηγορίες της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας, όπου η ευαισθησία σηματοδοτεί αποτελέσματα από την εθνική ασφάλεια, τον έλεγχο των εξαγωγών και τις πολιτικές πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το LibreOffice εφάρμοσε τα ανοικτά πρότυπα που παράγονται από TSCP (Transglobal Secure Cooperation Participation, Inc.) ανεξάρτητα από συγκεκριμένο προμηθευτή. Δύο από αυτά έχουν ενδιαφέρον:

Κατηγορίες BAF

Οι προεπιλεγμένες κατηγορίες BAF για το LibreOffice παρατίθενται παρακάτω.

tip

Μόνο η κατηγορία "Πνευματικές Ιδιοκτησίες" θα τροποποιήσει τη διάταξη του εγγράφου με υδατογράφημα, πεδία στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο και γραμμή πληροφοριών πάνω από την περιοχή εγγράφων. Κάθε στοιχείο που εισάγεται στο έγγραφο ελέγχεται από το αρχείο διαμόρφωσης ταξινόμησης.


Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία είναι ένας γενικός όρος για τη φύση του περιεχομένου του εγγράφου. Επιλέξτε αυτήν την κατηγορία για ταξινόμηση εγγράφων γενικού σκοπού.

Εθνική ασφάλεια

Επιλέγει την κατηγορία αυτού του εγγράφου για τον τύπο πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Η επιλεγμένη κατηγορία αποθηκεύεται μαζί με το έγγραφο ως μεταδεδομένα BAILS στις ιδιότητες του αρχείου και δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στη διάταξη του εγγράφου ή στη διεπαφή χρήστη.

Έλεγχος εξαγωγής

Επιλέγει την κατηγορία αυτού του εγγράφου για τον τύπο πολιτικής ελέγχου εξαγωγής. Η επιλεγμένη κατηγορία αποθηκεύεται μαζί με το έγγραφο ως μεταδεδομένα BAILS στις ιδιότητες του αρχείου και δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στη διάταξη του εγγράφου ή στη διεπαφή χρήστη.

warning

Ανατρέξτε στην εταιρική πολιτική ασφάλειας δεδομένων και στους υπεύθυνους ασφάλειας πληροφοριών για υποστήριξη στην ταξινόμηση εγγράφων.


Προεπιλεγμένα επίπεδα ταξινόμησης

Το LibreOffice παρέχει προεπιλεγμένα επίπεδα ταξινόμησης εγγράφων (BAILS) που εμφανίζονται παρακάτω, ταξινομημένα κατά αυξανόμενο επίπεδο επιχειρηματικής ευαισθησίας:

Προσαρμογή επιπέδων ταξινόμησης.

Το LibreOffice επιτρέπει την προσαρμογή των επιπέδων ταξινόμησης για την επιχείρησή σας. Για να προσαρμόσετε τον αριθμό και το όνομα των επιπέδων, αντιγράψτε το αρχείο example.xml που βρίσκεται στο - LibreOffice - Διαδρομές - Ταξινόμηση σε τοπικό φάκελο και επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα.

tip

Χρησιμοποιήστε το αρχείο με την τοπική ρύθμιση του LibreOffice στο όνομα ως παράδειγμα.


Αποθηκεύστε το αρχείο και κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στη διαδρομή ταξινόμησης παραπάνω για πρόσβαση στο αρχείο.

tip

Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να τοποθετήσει το αρχείο σε ένα φάκελο δικτύου και να κάνει όλους τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο αρχείο ρυθμίσεων ταξινόμησης.


Επικόλληση περιεχομένου σε έγγραφα με διαφορετικά επίπεδα ταξινόμησης.

Για την αποφυγή παραβίασης της πολιτικής ασφαλείας, δεν επιτρέπονται περιεχόμενα με υψηλό επίπεδο ταξινόμησης επικολλημένα σε έγγραφα με χαμηλότερο επίπεδο ταξινόμησης. Το LibreOffice θα εμφανίσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα όπου εντοπίσει ότι τα περιεχόμενα του πρόχειρου έχουν υψηλότερη ταξινόμηση ασφαλείας από το έγγραφο προορισμού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!