Επεξεργασία τίτλων διαγραμμάτων

Για να επεξεργαστείτε ένα τίτλο διαγράμματος που έχετε εισάγει σε ένα έγγραφο του LibreOffice:

  1. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο διάγραμμα.

    Ένα γκρίζο περίγραμμα εμφανίζεται γύρω από το διάγραμμα και τώρα η γραμμή μενού περιέχει εντολές για την επεξεργασία των αντικειμένων του διαγράμματος.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο υπάρχον κείμενο του τίτλου. Εμφανίζεται ένα γκρίζο περίγραμμα γύρω από το κείμενο και μπορείτε πλέον να το αλλάξετε. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή.

    Εάν δεν υπάρχει κείμενο τίτλου, επιλέξτε Εισαγωγή - Τίτλοι για την εισαγωγή του κειμένου σε έναν διάλογο.

  3. Ένα απλό κλικ στον τίτλο σας επιτρέπει να τον μετακινήσετε με τη βοήθεια του ποντικιού.

  4. Αν θέλετε να αλλάξετε την μορφοποίηση του κύριου τίτλου, επιλέξτε Μορφή - Τίτλος - Κύριος τίτλος. Αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Τίτλος.

  5. Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες καρτέλες στο παράθυρο διαλόγου για να κάνετε μετατροπές.

  6. Πατήστε στο Εντάξει. Στο δικό σας έγγραφο, πατήστε έξω από το διάγραμμα για να βγείτε από τη κατάσταση επεξεργασίας διαγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!