Επεξεργασία υπομνημάτων διαγράμματος

Για να επεξεργαστείτε ένα υπόμνημα διαγράμματος:

  1. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο διάγραμμα.

    Ένα γκρίζο περίγραμμα εμφανίζεται γύρω από το διάγραμμα και τώρα η γραμμή μενού περιέχει εντολές για την επεξεργασία των αντικειμένων του διαγράμματος.

  2. Επιλέξτε Μορφή- Υπόμνημα ή κάντε διπλό κλικ στο υπόμνημα. Με τον τρόπο αυτόν ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Υπόμνημα.

  3. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες καρτέλες για να κάνετε μετατροπές και μετά πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να επιλέξετε το υπόμνημα, αρχικά κάντε διπλό κλικ στο διάγραμμα (βλέπε βήμα 1) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο υπόμνημα. Μπορείτε τώρα να μετακινήσετε το υπόμνημα μέσα στο διάγραμμα χρησιμοποιώντας το ποντίκι.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!