Εισαγωγή διαγραμμάτων

Υπάρχουν διαφορετικοί μέθοδοι για να εισάγετε ένα διάγραμμα:

Εικονίδιο σημείωσης

Στο Calc, ένα διάγραμμα είναι ένα αντικείμενο σε ένα φύλλο που μπορεί να αντιγραφεί και να επικολληθεί σε ένα άλλο φύλλο του ίδιου εγγράφου, η σειρά δεδομένων θα μείνει συνδεμένη με την περιοχή στο άλλο φύλλο. Αν είναι επικολλημένη σε άλλο έγγραφο Calc, έχει το δικό του πίνακα δεδομένων διαγράμματος και δεν είναι πια συνδεμένο με την αρχική περιοχή.


Διάγραμμα σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc

  1. Πατήστε μέσα στη περιοχή κελιών που θέλετε να παρουσιαστεί το διάγραμμα σας.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Εισαγωγή διαγράμματος στη Βασική γραμμή εργαλείων.

    Βλέπετε μια προεπισκόπηση ενός διαγράμματος και τον αυτόματο πιλότο διαγραμμάτων.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Αυτόματο πιλότο διαγραμμάτων για να δημιουργήσετε το διάγραμμα.

Διάγραμμα σε ένα έγγραφο κειμένου Writer

Σε ένα έγγραφο του Writer, μπορείτε να εισάγετε ένα διάγραμμα βασισμένο σε τιμές ενός πίνακα του Writer.

  1. Κάντε κλικ μέσα στον πίνακα του Writer.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Διάγραμμα.

    Βλέπετε μια προεπισκόπηση ενός διαγράμματος και τον αυτόματο πιλότο διαγραμμάτων.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Αυτόματο πιλότο διαγραμμάτων για να δημιουργήσετε το διάγραμμα.

Διάγραμμα βασισμένο σε δικές του τιμές

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!