Προσθήκη υφής σε ράβδους διαγράμματος

Μπορείτε να προσθέσετε υφή στις ράβδους σε γράφημα ή διάγραμμα (αντί για τα προεπιλεγμένα χρώματα) μέσω γραφικών:

  1. Μπείτε στην κατάσταση επεξεργασίας κάνοντας διπλό κλικ στο διάγραμμα.

  2. Κλικ σε οποιαδήποτε ράβδο από τη σειρά ράβδων που θέλετε να επεξεργαστείτε. Όλες οι ράβδοι αυτής της σειράς έχουν τώρα επιλεγεί.

    Αν θέλετε να επεξεργαστείτε μόνο μία ράβδο, κλικ ξανά σε αυτή τη ράβδο.

  3. Στο μενού περιεχομένου διαλέξτε Ιδιότητες αντικειμένου. Μετά επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή.

  4. Πατήστε την Εικόνα. Στο πλαίσιο καταλόγου επιλέξτε μια εικόνα ως υφή για τις τρέχουσες επιλεγμένες γραμμές. Πατήστε Εντάξει για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!