Επεξεργασία αξόνων διαγράμματος

Για να διορθώσετε τους άξονες ενός διαγράμματος που έχετε εισάγει:

  1. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο διάγραμμα.

    Ένα γκρίζο περίγραμμα εμφανίζεται γύρω από το διάγραμμα και τώρα η γραμμή μενού περιέχει εντολές για την επεξεργασία των αντικειμένων του διαγράμματος.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Άξονας, και μετά επιλέξτε τον άξονα (ή άξονες) που θα θέλατε να επεξεργαστείτε. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος.

  3. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες κατηγορίες και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές (για παράδειγμα, επιλέξτε την καρτέλα Κλίμακα αν θέλετε να τροποποιήσετε την κλίμακα του άξονα).

  4. Πατήστε στο Εντάξει. Στο δικό σας έγγραφο, πατήστε έξω από το διάγραμμα για να βγείτε από τη κατάσταση επεξεργασίας διαγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!