Αλλαγή τίτλου ενός εγγράφου

Μπορείτε να ορίσετε έναν τίτλο για το έγγραφό σας. Μερικά προγράμματα διαχείρισης αρχείων μπορούν να προβάλουν του τίτλους δίπλα στα ονόματα αρχείων των εγγράφων σας.

Οδηγίες για την αλλαγή του τίτλου του τρέχοντος εγγράφου

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες. Αυτό ανοίγει τον διάλογο Ιδιότητες εγγράφου.

  2. Επιλέξτε την καρτέλα Περιγραφή.

  3. Τυπώστε τον καινούργιο τίτλο στο πεδίο Τίτλος και πατήστε στο Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!