Εισαγωγή αλλαγών γραμμής στα κελιά

Εισαγωγή αλλαγή γραμμών στα κελιά υπολογιστικού φύλλου του LibreOffice Calc

Για να εισάγετε αλλαγή γραμμής σε κελί υπολογιστικού φύλλου, πατήστε τα πλήκτρα +Enter.

Αυτό θα δουλέψει μόνο με τον δείκτη επεξεργασίας κειμένου μέσα στο κελί, όχι στη γραμμή εισαγωγής. Ως εκ τούτου πρώτα κάντε διπλό κλικ στο κελί, και μετά ένα κλικ στη θέση του κειμένου που θέλετε την αλλαγή γραμμής.

note

Μπορείτε να αναζητήσετε χαρακτήρα νέας γραμμής στον διάλογο Εύρεση & Αντικατάσταση αναζητώντας το \n ως κανονική έκφραση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση κειμένου CHAR(10) για να εισάγετε χαρακτήρα νέας γραμμής σε τύπο κειμένου.


Μορφοποίηση κελιών LibreOffice Calc για αυτόματη αναδίπλωση γραμμής

  1. Επιλέξτε τα κελιά για τα οποία θέλετε αυτόματη αλλαγή γραμμής.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά - Στοίχιση.

  3. Επιλέξτε Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου.

    note

    Για αυτόματη αναδίπλωση σε αρχεία XLS, οι εν λόγω γραμμές πρέπει να οριστούν στο βέλτιστο ύψος.


Εισαγωγή αλλαγή γραμμής στους πίνακες εγγράφου κειμένου του LibreOffice Writer

Για να εισάγετε αλλαγή γραμμής σε κελί πίνακα εγγράφου κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Enter

Θα εκτελεστεί αυτόματη αλλαγή γραμμής καθώς πληκτρολογείτε προς το τέλος κάθε κελιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!