Ορισμός περιγραμμάτων για πίνακες και κελιά πινάκων

Ρύθμιση μιας προκαθορισμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε τα κελιά πίνακα τα οποία θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Περιγράμματα στη γραμμή εργαλείων Πίνακας (Writer) ή στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα για να ανοίξετε το παράθυρο Περιγράμματα.

 3. Πατήστε σε μία από τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες περιγράμματος.

  Αυτό προσθέτει την επιλεγμένη τεχνοτροπία στην τρέχουσα τεχνοτροπία περιγράμματος των κελιών του πίνακα. Επιλέξτε την κενή τεχνοτροπία περιγράμματος πάνω αριστερά από το παράθυρο Περιγράμματα για να καθαρίσετε όλες τις τεχνοτροπίες περιγράμματος.

Ρύθμιση μιας προσαρμοσμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε τα κελιά πίνακα τα οποία θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Επιλέξτε Πίνακας - Ιδιότητες - Περιγράμματα (Writer) ή Μορφή - Κελιά - Περιγράμματα (Calc).

 3. Στο πεδίο Προσαρμοσμένο επιλέξτε τα άκρα που θέλετε να εμφανίζεται σε μια κοινή διάταξη. Στην προεπισκόπηση πατήστε σε ένα άκρο για εναλλαγή της επιλογής του άκρου.

 4. Εάν επιλέξετε περισσότερες από μία γραμμές ή στήλες, μπορείτε να αλλάξετε τις μεσαίες γραμμές μεταξύ γραμμών ή στηλών. Επιλέξτε τους μεσαίους σημειωτές στην περιοχή Οριζόμενες από το χρήστη.

 5. Επιλέξτε μια τεχνοτροπία γραμμής και χρώμα για την επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος στο πεδίο Γραμμή. Αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλες τις γραμμές της επιλεγμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος.

 6. Επαναλάβετε τα δύο τελευταία βήματα για κάθε άκρο του περιγράμματος.

 7. Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ των γραμμών του περιγράμματος και των περιεχομένων της σελίδας στην περιοχή Απόσταση από περιεχόμενα.

 8. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!