Καθορισμός περιγραμμάτων για παραγράφους ,

Ρύθμιση μιας προκαθορισμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στην παράγραφο της οποίας θέλετε να ορίσετε το περίγραμμα.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος - Περιγράμματα.

 3. Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες τεχνοτροπίες περιγράμματος στην περιοχή προεπιλογή.

 4. Επιλέξτε μια τεχνοτροπία γραμμής, πλάτος και χρώμα για την επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος στην περιοχή Γραμμή. Αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλες τις γραμμές του περιγράμματος που περιλαμβάνονται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος.

 5. Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ των γραμμών περιγράμματος και των περιεχομένων παραγράφου στην περιοχή Διάστημα από τα περιεχόμενα. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο αποστάσεις από τα άκρα που έχουν μια ορισμένη γραμμή περιγράμματος.

 6. Πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Ρύθμιση μιας προσαρμοσμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος - Περιγράμματα.

 2. Στο πεδίο Προσαρμοσμένο επιλέξτε τα άκρα που θέλετε να εμφανίζεται σε μια κοινή διάταξη. Στην προεπισκόπηση πατήστε σε ένα άκρο για εναλλαγή της επιλογής του άκρου.

 3. Επιλέξτε μια τεχνοτροπία γραμμής και χρώμα για την επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος στο πεδίο Γραμμή. Αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλες τις γραμμές της επιλεγμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος.

 4. Επαναλάβετε τα δύο τελευταία βήματα για κάθε άκρο του περιγράμματος.

 5. Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ των γραμμών περιγράμματος και των περιεχομένων παραγράφου στην περιοχή Διάστημα από τα περιεχόμενα. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο αποστάσεις από τα άκρα που έχουν μια ορισμένη γραμμή περιγράμματος.

 6. Πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!