Ορισμός γραφικών ή χρωμάτων στο παρασκήνιο σελίδων (υδατογραφία)

  1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

  2. Στη σελίδα καρτέλας Περιοχή, επιλέξτε χρώμα παρασκηνίου ή γραφικό παρασκηνίου.

note

Σε υπολογιστικά φύλλα αυτό το παρασκήνιο εμφανίζεται μόνο στην εκτύπωση πίσω από τα κελιά που δεν έχουν μορφοποιηθεί σε άλλο σημείο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!