Εμφάνιση, αγκύρωση και απόκρυψη παραθύρων

Μερικά παράθυρα στο LibreOffice μπορούν να αγκυρωθούν, όπως το παράθυρο της Περιήγησης. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτά τα παράθυρα, να τους αλλάξετε το μέγεθος ή να τα αγκυρώσετε σε ένα άκρο.

Αγκύρωση και κατάργηση αγκύρωσης παραθύρων

Για να αγκυρώσετε ένα παράθυρο, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Αυτές οι μέθοδοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάργηση αγκύρωσης ενός τρέχοντος αγκυρωμένου παραθύρου.

Εμφάνιση και απόκρυψη αγκυρωμένων παραθύρων

Εικονίδιο

Πατήστε στο κουμπί στο άκρο του αγκυρωμένου παραθύρου για να το εμφανίσετε ή να το κρύψετε. Η λειτουργία αυτόματης απόκρυψης σας επιτρέπει να δείξετε προσωρινά ένα κρυφό παράθυρο πατώντας στην άκρη του. Όταν πατάτε στο έγγραφο, το αγκυρωμένο παράθυρο κρύβεται ξανά.

note

Η αγκύρωση γραμμών εργαλείων και παραθύρων με τη διαδικασία μετακίνησης και απόθεσης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις διαχειριστή παραθύρων του συστήματος. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημά σας να δείχνει πλήρως τα περιεχόμενα του παράθυρου όταν το μετακινείτε, αντί να δείχνει μόνο το εξωτερικό πλαίσιο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!