Απενεργοποίηση αυτόματης αναγνώρισης URL

Κατά την πληκτρολόγηση κειμένου, το LibreOffice αναγνωρίζει αυτόματα μια λέξη, η οποία μπορεί να είναι URL και αντικαθιστά τη λέξη με μια υπερσύνδεση. Το LibreOffice μορφοποιεί την υπερσύνδεση με έντονα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (χρώμα και υπογράμμιση), οι ιδιότητες των οποίων λαμβάνονται από κάποιες τεχνοτροπίες χαρακτήρων.

Τα παρακάτω κείμενα αλλάχθηκαν σε υπερσυνδέσμους:

Κείμενο

Αυτόματη διόρθωση υπερσυνδέσμου

Διευθύνσεις ηλ. αλληλογραφίας

x@x, mailto:x

Διευθύνσεις ιστού

http://x, https://x, www.x.x

Διευθύνσεις αρχείων

file://x, ftp://x, smb://x


όπου x είναι ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες.

Εάν δεν θέλετε το LibreOffice να αναγνωρίζει αυτόματα τα URL καθώς πληκτρολογείτε, υπάρχουν αρκετοί τρόποι να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Αναίρεση της Αναγνώρισης URL

  1. Καθώς πληκτρολογείτε και παρατηρήσετε ότι μια λέξη έχει αυτόματα μετατραπεί σε υπερσύνδεσμο, πατήστε τα πλήκτρα +Z για να ακυρώσετε αυτή την μετατροπή.

  2. Εάν δεν παρατηρήσετε αυτήν τη μετατροπή εγκαίρως, επιλέξτε τον υπερσύνδεσμο, ανοίξτε το μενού περιεχομένου και επιλέξτε Αφαίρεση υπερσυνδέσμου.

Απενεργοποίηση της αναγνώρισης URL

  1. Ανοίξτε ένα έγγραφο του τύπου για τον οποίο θέλετε να τροποποιήσετε την αναγνώριση URL.

    Εάν θέλετε να τροποποιήσετε την αναγνώριση URL για έγγραφα κειμένου, ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

  3. Στο διάλογο Αυτόματη διόρθωση, επιλέξτε την καρτέλα Επιλογές.

  4. Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή Αναγνώριση URL, οι λέξεις δεν θα αντικαθιστώνται πλέον αυτόματα από υπερσυνδέσεις.

    Στο LibreOffice Writer, υπάρχουν δύο πεδία ελέγχου πριν από την επιλογή Αναγνώριση URL. Το πεδίο της πρώτης στήλης χρησιμεύει για τη μεταγενέστερη επεξεργασία και το πεδίο της δεύτερης στήλης για την Αυτόματη Διόρθωση κατά την πληκτρολόγηση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!