Αυτόματη απόκρυψη

Χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόκρυψη για να ορίσετε λέξεις και μοτίβα που επισημαίνονται αυτόματα για απόκρυψη.

Η αυτόματη απόκρυψη διευκολύνει την απόκρυψη εγγράφων του LibreOffice που έχουν πολλά τμήματα κειμένου που πρέπει να αποκρυβούν λόγω θεμάτων ευαισθησίας ή απορρήτου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη απόκρυψη


Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη σε έγγραφα που έχουν πολλές εμφανίσεις ονομάτων και άλλων προσωπικών πληροφοριών (π.χ. πιστωτικές κάρτες, αριθμοί τηλεφώνου κ.λπ.). Η χειροκίνητη απόκρυψη όλων αυτών των τμημάτων του εγγράφου θα απαιτούσε σημαντική προσπάθεια, αλλά με την αυτόματη απόκρυψη αυτή η εργασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Δημιουργία στόχων

Οι στόχοι είναι κανόνες και μοτίβα που χρησιμοποιούνται από την Αυτόματη Απόκρυψη για την εύρεση τμημάτων του εγγράφου που θα επισημαίνονται αυτόματα για απόκρυψη.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο στόχο, πατήστε στο πλήκτρο Προσθήκη στόχου.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη στόχου, που σας επιτρέπει να ορίσετε ένα Όνομα για τον νέο στόχο, καθώς και να επιλέξετε τον Τύπο του και το Περιεχόμενό του. Υπάρχουν τρεις τύποι στόχων για να επιλέξετε από τον πτυσσόμενο κατάλογο Τύπος:

Προσθέστε όλους τους στόχους που θέλετε να εφαρμόσετε στο έγγραφό σας και πατήστε στο Εντάξει. Αυτό ανοίγει το έγγραφο ως σχέδιο στο LibreOffice Draw με όλους τους στόχους να αποκρύπτονται αυτόματα με το εργαλείο Ορθογώνιο απόκρυψης.

Συνεχίστε την απόκρυψη άλλων τμημάτων του παραγόμενου εγγράφου και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ή εξάγετε σε PDF.

tip

Ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας Κατάλογος κανονικών εκφράσεων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κανονικών εκφράσεων στο LibreOffice.


Εξαγωγή και εισαγωγή στόχων

Πατήστε στο πλήκτρο Αποθήκευση στόχων για να αποθηκεύσετε όλους τους καθορισμένους στόχους στο έγγραφο ως αρχείο JSON (Σημείωση αντικειμένου JavaScript).

Πατήστε το πλήκτρο Φόρτωση στόχων για εισαγωγή και εφαρμογή των στόχων που καθορίζονται σε ένα αρχείο JSON σε άλλο έγγραφο του LibreOffice.

note

Οι στόχοι αυτόματης απόκρυψης εγγράφου αποθηκεύονται παράλληλα με το έγγραφο. Ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμοι στο έγγραφο αφού το αποθηκεύσετε και το κλείσετε.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!