Βοηθητικά εργαλεία στο LibreOffice

Το LibreOffice υποστηρίζει εργαλεία τεχνολογίας υποβοήθησης όπως λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης, αναγνώστες οθόνης και πληκτρολόγια στην οθόνη.

Εικονίδιο συμβουλής

Μια τρέχουσα λίστα των υποστηριζόμενων βοηθητικών εργαλείων μπορεί να βρεθεί στο βίκι στο https://wiki.documentfoundation.org/Accessibility.


Υποστηριζόμενες συσκευές εισαγωγής

Το LibreOffice παρέχει την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται διαφορετικές συσκευές εισαγωγής για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του LibreOffice.

- LibreOffice - Προβολή

- LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής

- LibreOffice - Προσιτότητα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!