Στοιχείο ελέγχου ActiveX για εμφάνιση εγγράφων στον Internet Explorer

Μόνο στα Windows, μπορείτε να προβάλετε οποιοδήποτε έγγραφο LibreOffice σε ένα παράθυρο του Microsoft Internet Explorer. Εγκαταστήστε το στοιχείο ελέγχου ActiveX από το πρόγραμμα εγκατάστασης του LibreOffice.

Εγκατάσταση του στοιχείου ελέγχου ActiveX

 1. Κλείστε το LibreOffice και τη Γρήγορη εκκίνηση.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξης της γραμμής εργασιών των Windows. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 3. Στις ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές.

 4. Στον κατάλογο Εφαρμογές & γνωρίσματα, πατήστε LibreOffice και έπειτα πατήστε Αλλαγή.

 5. Στον αυτόματο πιλότο εγκατάστασης, επιλέξτε Τροποποίηση.

 6. Ανοίξτε την καταχώριση Προαιρετικά στοιχεία και βρείτε την καταχώρηση Στοιχείο ελέγχου ActiveX. Ανοίξτε το υπομενού του εικονιδίου και επιλέξτε την εγκατάσταση του χαρακτηριστικού.

 7. Κάντε κλικ στο Επόμενο και μετά στην Εγκατάσταση.

Προβολή εγγράφων LibreOffice

 1. Στον Internet Explorer, περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μια σύνδεση σε ένα έγγραφο του LibreOffice Writer.

 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση για να προβάλετε το έγγραφο στο παράθυρο του Internet Explorer.

  Μπορείτε ακόμη να κάνετε δεξιό κλικ στη σύνδεση για να αποθηκεύσετε το αρχείο στο σκληρό σας δίσκο.

Επεξεργασία εγγράφων LibreOffice

Μέσα στον Internet Explorer το έγγραφο του LibreOffice εμφανίζει μια ομάδα από εικονίδια γραμμής εργαλείων σε κατάσταση μόνο ανάγνωσης.

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία αρχείου στη γραμμή εργαλείων του εγγράφου για να ανοίξετε ένα αντίγραφο του εγγράφου σε ένα καινούργιο παράθυρο LibreOffice.

 2. Επεξεργαστείτε το αντίγραφο του εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!