Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εκτεταμένων συμβουλών βοήθειας

Οι Εκτεταμένες συμβουλές προσφέρουν μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας ενός εικονιδίου, ενός πεδίου κειμένου ή μιας εντολής μενού όταν αφήνετε τον δείκτη σας επάνω σε αυτό το αντικείμενο.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εκτεταμένων συμβουλών:

Για προσωρινή ενεργοποίηση της λειτουργίας Εκτεταμένες συμβουλές:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!