Προσιτότητα στο LibreOffice

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προσιτότητας ανήκουν στο LibreOffice:

note

Παρακαλώ σημειώστε ότι η υποστήριξη προσιτότητας βασίζεται στη τεχνολογία Java για τις επικοινωνίες με εργαλεία βοηθητικής τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη εκκίνηση του προγράμματος μπορεί να πάρει μερικά δευτερόλεπτα, διότι πρέπει να ξεκινήσει επίσης και το Java runtime environment.


- LibreOffice - Προβολή

- LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής

- LibreOffice - Προσιτότητα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!