Πρώτα βήματα

Τρόπος απλούστευσης της εργασίας σας με τη χρήση δειγμάτων και προτύπων.

Το LibreOffice περιλαμβάνει πολλά έγγραφα υποδειγμάτων και έτοιμων για χρήση προτύπων. Μπορείτε να τα προσπελάσετε επιλέγοντας Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα, ή πατώντας Shift++N.

Όταν ανοίγετε ένα από αυτά τα πρότυπα,δημιουργείται ένα νέο έγγραφο βασισμένο σε αυτό το πρότυπο.

Πατήστε στο πλήκτρο Περιήγηση διαδικτυακών προτύπων στον διάλογο για να επιλέξετε και να μεταφορτώσετε περισσότερα πρότυπα.

Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τους διάφορους αυτόματους πιλότους (στο μενού Αρχείο - Αυτόματοι πιλότοι ) για να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για νέα έγγραφα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!