Γραμμή εύρεσης

Η γραμμή εργαλείων Εύρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη αναζήτηση στα περιεχόμενα των εγγράφων του LibreOffice.

tip

Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση + F για να ανοίξετε γρήγορα τη γραμμή εργαλείων Εύρεση.


Εύρεση κειμένου

Εισαγάγετε το κείμενο προς αναζήτηση στο έγγραφο. Πατήστε Enter για να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση.

Εύρεση προηγούμενου

Μετακινεί τον δρομέα και επιλέγει την προηγούμενη αντιστοίχιση του κειμένου αναζήτησης.

Εικονίδιο εύρεσης προηγούμενου

Εικονίδιο εύρεσης προηγουμένου

Εύρεση επόμενου

Μετακινεί τον δρομέα και επιλέγει την επόμενη συμφωνία του κειμένου αναζήτησης.

Εικονίδιο εύρεσης επομένου

Εικονίδιο εύρεσης επομένου

Εύρεση όλων

Επισημαίνει όλες τις συμφωνίες στο έγγραφο.

Συμφωνία πεζών-κεφαλαίων

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εύρεση και αντικατάσταση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, το οποίο παρέχει περισσότερες επιλογές για την αναζήτηση του εγγράφου.

Εικονίδιο εύρεσης και αντικατάστασης

Εικονίδιο εύρεσης και αντικατάστασης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!