Αυτόματος πιλότος πίνακα

Ο Αυτόματος πιλότος πίνακα σας βοηθά να δημιουργήσετε έναν πίνακα βάσης δεδομένων.

Αυτόματος πιλότος πίνακα - Επιλογή πεδίων

Επιλέξτε τα πεδία από τους υποδειγματικούς πίνακες που παρέχονται ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσετε το δικό σας πίνακα.

Αυτόματος πιλότος πίνακα - Ορισμός τύπων και μορφών

Καθορίζει τις πληροφορίες πεδίου για τα επιλεγμένα πεδία σας.

Αυτόματος πιλότος πίνακα - Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού

Καθορίζει ένα πεδίο στον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύον κλειδί.

Αυτόματος πιλότος πίνακα - Δημιουργία πίνακα

Εισάγετε ένα όνομα για τον πίνακα και καθορίστε αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τον πίνακα αφού ολοκληρωθεί ο πιλότος.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Αυτόματος πιλότος πίνακα - Επιλογή πεδίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!