Ταξινόμηση και ομαδοποίηση

Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση της Δόμησης αναφοράς, μπορείτε να ορίσετε τα πεδία που θα πρέπει να ταξινομηθούν στην αναφορά σας, και τα πεδία που θα πρέπει να διατηρηθούν μαζί για να σχηματίσουν μία ομάδα. Αν ομαδοποιήσετε την αναφορά σας με ένα συγκεκριμένο πεδίο, όλες οι εγγραφές με την ίδια τιμή αυτού του πεδίου θα διατηρηθούν μαζί σε μία ομάδα.

Το πεδίο Ομάδες εμφανίζει τα πεδία σε μία σειρά από πάνω προς τα κάτω. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε πεδίο, ύστερα να κάνετε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση πάνω ή Μετακίνηση κάτω για να μετακινήσετε το πεδίο αυτό πάνω ή κάτω στη λίστα.

Η ταξινόμηση και η ομαδοποίηση θα εφαρμοστούν με τη σειρά ταξινόμησης της λίστας από πάνω προς τα κάτω.

Εξ ορισμού δημιουργείται μία νέα ομάδα σε κάθε τροποποιημένη τιμή μίας εγγραφής από το επιλεγμένο πεδίο. Μπορείτε να μεταβάλετε αυτήν την ιδιότητα ανάλογα με τον τύπο πεδίου:

  1. Για πεδία με τύπο Κείμενο, μπορείτε να επιλέξετε Προκαθορισμένοι χαρακτήρες και να εισάγετε έναν αριθμό ν χαρακτήρων στο πλαίσιο κειμένου παρακάτω. Οι εγγραφές που είναι παρόμοιες στους πρώτους ν χαρακτήρες θα ομαδοποιηθούν μαζί.

  2. Για πεδία με τύπο Ημερομηνία/Ώρα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις εγγραφές κατά το ίδιο έτος, τρίμηνο, μήνα, εβδομάδα, ημέρα, ώρα, ή λεπτό. Μπορείτε επιπλέον να προσδιορίσετε ένα διάστημα για εβδομάδες και ώρες: δεδομένα για ομάδες 2 εβδομάδων σε διεβδομαδιαίες ομάδες, δεδομένα για ομάδες 12 ωρών σε μισής ημέρας ομάδες.

  3. Για πεδία με τύπο Αυτόματος αριθμός, Νόμισμα, ή Αριθμός, θα πρέπει να καθορίσετε ένα διάστημα.

Όταν καθορίζετε να διατηρήσετε μαζί μερικές εγγραφές στην ίδια σελίδα, έχετε τρεις επιλογές:

  1. Όχι - τα όρια της σελίδας παραβλέπονται.

  2. Ολόκληρη ομάδα - εκτυπώνει την κεφαλίδα της ομάδας, τη λεπτομερή ενότητα, και το υποσέλιδο της ομάδας στην ίδια σελίδα.

  3. Με πρώτη λεπτομέρεια - εκτυπώνει την κεφαλίδα της ομάδας σε μία σελίδα μόνο εάν η πρώτη λεπτομερής εγγραφή μπορεί να εκτυπωθεί επίσης στην ίδια σελίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!