Ιδιότητες

Το παράθυρο Ιδιότητες στη Δόμηση αναφοράς εμφανίζει πάντα τις ιδιότητες του τρέχοντος επιλεγμένου αντικειμένου στην προβολή της Δόμησης αναφοράς.

Εικονίδιο συμβουλής

Πατήστε Shift-F1 και δείξτε με το ποντίκι σε ένα πλαίσιο εισαγωγής για να δείτε ένα κείμενο βοήθειας για αυτό το πλαίσιο εισαγωγής.


Στο πρώτο μέρος της Δόμησης αναφοράς, το παράθυρο Ιδιότητες εμφανίζει τη σελίδα της καρτέλας Δεδομένα για ολόκληρη την αναφορά.

Επιλέξτε έναν πίνακα από τη λίστα Περιεχόμενα, ύστερα πιέστε το πλήκτρο Tab ή κάντε κλικ έξω από το πεδίο εισαγωγής για να εξέλθετε από το πεδίο αυτό.

Το παράθυρο Προσθήκη Προσθήκη πεδίων σε αναφορά εμφανίζεται αυτόματα όταν επιλέξετε έναν πίνακα στο πλαίσιο Περιεχόμενα και φύγετε από αυτό το πλαίσιο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο Προσθήκη πεδίου στη γραμμή εργαλείων, ή επιλέξτε Προβολή - Προσθήκη πεδίου.

Η σελίδα της καρτέλας Γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταβάλετε το όνομα της αναφοράς, και να απενεργοποιήσετε τις περιοχές Κεφαλίδα σελίδας ή Υποσέλιδο σελίδας, μεταξύ άλλων.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να εμφανίσετε τη σελίδα καρτέλας Δεδομένα ή Γενικά για ολόκληρη την αναφορά, επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή όλων - Επιλογή αναφοράς.


Αν κάνετε κλικ στην περιοχή Κεφαλίδα σελίδας ή Υποσέλιδο σελίδας χωρίς να επιλέξετε κάποιο αντικείμενο, θα δείτε τη σελίδα της καρτέλας Γενικά για την περιοχή αυτή.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μερικές ιδιότητες οπτικών εφέ για την περιοχή.

Αν η υποθετική έκφραση εκτύπωσης εκτιμηθεί ως TRUE, το επιλεγμένο αντικείμενο θα εκτυπωθεί.

Αν κάνετε κλικ στην περιοχή Λεπτομέρεια χωρίς να επιλέξετε κάποιο αντικείμενο, θα δείτε τη σελίδα της καρτέλας Γενικά για την περιοχή αυτήν.

Μπορείτε να καθορίσετε μερικές ιδιότητες για να συντονίσετε τον τρόπου με τον οποίο θα εκτυπώνονται οι εγγραφές.

Εισάγετε μερικά πεδία δεδομένων στην περιοχή Λεπτομέρεια, ή εισάγετε άλλα πεδία ελέγχου σε οποιαδήποτε περιοχή. Όταν επιλέγετε ένα εισηγμένο πεδίο, μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες στο παράθυρο Ιδιότητες.

Για ένα πεδίο Ετικέτα, μπορείτε να τροποποιήσετε το εμφανιζόμενο κείμενο στο πεδίο εισαγωγής Ετικέτα.

Για μία εικόνα, μπορείτε να καθορίσετε είτε να εισάγετε την εικόνα ως σύνδεση σε ένα αρχείο ή μόνο ως ένα ενσωματωμένο στο αρχείο της Base. Η επιλογή της ενσωμάτωσης αυξάνει το μέγεθος του αρχείου της Base, ενώ η επιλογή της σύνδεσης δεν είναι τόσο προσιτή σε άλλους υπολογιστές.

Στη σελίδα της καρτέλας Γενικά ενός πεδίου δεδομένων, μπορείτε να καθορίσετε τις Ιδιότητες μορφοποίησης, μεταξύ άλλων.

Στη σελίδα της καρτέλας Δεδομένα, μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα των δεδομένων που θα εμφανίζονται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!