Αριθμοί σελίδων

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αριθμοί σελίδων της Δόμησης αναφοράς επιλέγοντας Εισαγωγή - Αριθμοί σελίδων.

Εικονίδιο συμβουλής

Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift-F1 και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας σε ένα πεδίο εισαγωγής για να δείτε ένα κείμενο βοήθειας για το πεδίο αυτό.


Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, ένα πεδίο δεδομένων εισάγεται για τους αριθμούς σελίδων. Αν δεν υπάρχει καμία κεφαλίδα ή υποσέλιδο, θα δημιουργηθεί η περιοχή για να εισαχθούν οι αριθμοί των σελίδων.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο δεδομένων και να μεταφέρετε σε διαφορετική θέση εντός της ίδιας περιοχής, ή να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες στο παράθυρο Ιδιότητες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!