Περιήγηση αναφοράς

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο Περιήγηση αναφοράς στη Δόμηση αναφοράς επιλέγοντας Προβολή - Περιήγηση αναφοράς.

Η Περιήγηση αναφοράς αποκαλύπτει τη δομή της αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Περιήγηση αναφοράς για να εισάγετε συναρτήσεις σε μία αναφορά.

Κάντε κλικ σε μία καταχώρηση στην Περιήγηση αναφοράς. Το αντίστοιχο αντικείμενο ή περιοχή επιλέγεται στην προβολή της Περιήγησης αναφοράς. Κάντε δεξί κλικ σε μία καταχώρηση για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος.

Για να εισάγετε συναρτήσεις στην αναφορά

Στο μενού περιβάλλοντος της Περιήγησης αναφοράς, θα δείτε τις ίδιες εντολές όπως στην προβολή της Περιήγησης αναφοράς, αλλά και με επιπλέον εντολές για τη δημιουργία συναρτήσεων ή τη διαγραφή τους.

Οι συναρτήσεις μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας μία σύνταξη όπως καθορίζεται από την πρόταση της OpenFormula.

Δείτε Σελίδα βίκι για τη Base για κάποια περισσότερη βοήθεια σχετικά με λειτουργίες σε μια αναφορά.

Για να υπολογίσετε ένα άθροισμα για κάθε πελάτη

  1. Ανοίξτε την Περιήγηση αναφοράς.

  2. Ανοίξτε την καταχώρηση Ομάδες και την ομάδα για την οποία επιθυμείτε να υπολογίσετε το κόστος.

    Η ομάδα περιέχει μία δευτερεύουσα καταχώρηση, τις συναρτήσεις.

  3. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος (με δεξί κλικ) στην καταχώρηση των συναρτήσεων, επιλέξτε να δημιουργήσετε μία νέα συνάρτηση, και επιλέξτε την.

    Στην εξερεύνηση των ιδιοτήτων θα δείτε τη συνάρτηση.

  4. Μεταβάλετε το όνομα π.χ. CostCalc και τη συνάρτηση σε [CostCalc] + [εισάγετε το όνομα της στήλης κόστους].

  5. Στην αρχική τιμή εισάγετε την τιμή 0.

  6. Τώρα μπορείτε να εισάγετε ένα πεδίο κειμένου και να το συνδυάσετε στο [CostCalc] (εμφανίζεται στο πεδίο της λίστας με το πεδίο δεδομένων).

Ενδεχομένως να πρέπει να θέσετε την αρχική τιμή στην τιμή του πεδίου ως [πεδίο].

Αν υπάρχουν κενά πεδία στη στήλη κόστους, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο για να αντικαταστήσετε το περιεχόμενο των κενών πεδίων με το μηδέν:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!